Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyniki przetargów z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Wynik przetargu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Powiązany przetarg: Nr UZP 389016-2012
Przedmiot:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2012-12-05
Zamawiający: Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
tel. 23 6611091
6611092
6611082
faks 23 6611071
Województwo: mazowieckie
Miasto: Baboszewo
Kwota: 1630593.75
Data udzielenia: 2012-12-03
Treść: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Baboszewo
(pow. płoński, woj. mazowieckie)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Budowę 137 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baboszewo wraz z podłączeniem do budynku mieszkalnego, składających się z osadnika wstępnego i bioreaktora. Podstawowym systemem odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu jest drenaż rozsączający.
Oczyszczalnie mają pracować na bazie dwóch zbiorników - osadnika wstępnego i reaktora biologicznego wykorzystującego technologię napowietrzonego złoża biologicznego.
Zakres robót:
1) Budowa przyłączy PCV-U D-160 mm, Dz110 mm,
2) Montaż studni rewizyjnych tworzywowych Dn315-425 mm,
3) Montaż osadników wstępnych o objętości 3, 4 lub 5 m3,
4) Montaż bioreaktorów,
5) Montaż kabli zasilających i instalacji zasilania, sterowania i sygnalizacji,
6) Montaż przepompowni ścieków surowych,
7) Montaż przepompowni ścieków oczyszczonych,
8) Budowa rurociągów tłocznych PE Dz40mm,
9) Budowa rurociągów tłocznych PE Dz63mm,
10) Budowa drenażu rozsączającego wraz ze studniami rozdzielczymi i zbiorczymi,
11) Budowa studni chłonnych,
12) Montaż zewnętrznych wywiewek kanalizacyjnych,
13) Wykonanie robót rozbiórkowych i naprawczych (nawierzchni terenu, istniejących szamb).

2.Obsługę geodezyjną w czasie budowy oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjna
powykonawczej dla każdej wybudowanej oczyszczalni,

3. Przeszkolenie użytkowników przydomowych oczyszczalni z pisemnym
potwierdzeniem..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.25.22.00-0, 45.25.26.00-5, 45.31.71.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Operacja realizowana w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013..
Wynik: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO-POL Sp. z o.o., Szewnia Dolna 89, 22-442 Adamów, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2403257,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1630593,75
Oferta z najniższą ceną: 1630593,75 / Oferta z najwyższą ceną: 2995577,40
Waluta: PLN.

Wyniki przetargów z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.