Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Serwis, usuwanie awarii i utrzymanie ruchu agregatów prądotwórczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Serwis, usuwanie awarii i utrzymanie ruchu agregatów prądotwórczych

Data zamieszczenia: 2023-01-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
ul. Georgiusa Agricoli 2
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel 32 630 30 91 w. 7004
oferty@muzeumgornictwa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 32 630 30 91 w.
Termin składania ofert: 2023-02-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie o cenę zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem
zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
,,Serwis, usuwanie awarii i utrzymanie ruchu agregatów prądotwórczych zainstalowanych we wszystkich obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu".
Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych, wymianę części eksploatacyjnych, usuwanie awarii, oraz wykonywanie serwisów i przeglądów okresowych zgodnie z DTR producenta dla wszystkich agregatów prądotwórczych eksploatowanych w obiektach MGW w Zabrzu.
W obiektach zarządzanych przez MGW w Zabrzu eksploatowane są następujące typy agregatów prądotwórczych:
a) POGO FH 9000R - 2 szt. oraz
POGO FH 9000TR- 2 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć i wycenić) -Olej + jego wymiana,
Filtr paliwa + jego wymiana,
Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
Sprawdzenie układów sterowania,
Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
Próbna praca zespołu.
b) POWER GENSET PDE201RS3 (PEZAL) - 1 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć
i wycenić) -
Olej + jego wymiana,
Filtr oleju + jego wymiana,
Filtr paliwa + jego wymiana,
Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
Sprawdzenie regulacja paska,
Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
Kontrola układu podgrzewania silnika,
Próbna praca zespołu.
c) PROTON-30-ZPP (PROTON-POLSKA) - 1 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć
i wycenić) -
Olej + jego wymiana,
Filtr oleju + jego wymiana,
Filtr paliwa + jego wymiana,
Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
Sprawdzenie regulacja paska,
Sprawdzenie układów sterowania,
Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
Kontrola układu podgrzewania silnika,
Próbna praca zespołu.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na w/w czynności dotyczące urządzeń wymienionych powyżej.
W/w przeglądy i serwisy muszą zostać przeprowadzone w miejscu zainstalowania agregatu w oparciu o materiały i osprzęt eksploatacyjny, który musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w DTR producenta agregatu.
Wykonawca winien przewidzieć kontrolę i badanie akumulatorów rozruchowych współpracujących z powyższymi agregatami. Przeglądy wymienione powyżej winny być wykonywane po wcześniejszym ustaleniu terminu z upoważnionym przedstawicielem MGW.

Dokument nr: MGW.TM.711.10.2.2023.1.JMK

Składanie ofert:
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 06. 02. 2023r. do godz. 10;00,
6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31. 12. 2023r.

Wymagania:
li. Warunki udziału w postępowaniu*
Wykonawca musi posiadać:
o niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 5 000,00 złotych netto), o potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień i serwisów), o okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy, o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
o Naprawy podzespołów wykonywane będą wg kalkulacji powykonawczej w oparciu o stawkę roboczogodziny i każdorazowo negocjowane ceny części zamiennych.
III. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)*
Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. KRYTERIUM: Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 60% 60
2. Termin gwarancji na wymienione części i podzespoły 20 % 20
3. Termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zlecenia 20% 20
Razem: 100 % 100
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta dotycząca zamówienia na - Serwis, usuwanie awarii i utrzymanie ruchu agregatów prądotwórczych zainstalowanych we wszystkich obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu''.
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Janusz Michalak jmichalak@muzeumgornictwa.pl, tel.: 326303091 w. 7004,

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.