Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa rur stalowych szybkozłącznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa rur stalowych szybkozłącznych

Data zamieszczenia: 2023-01-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A. w Katowicach
ul.Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 32/7161481
artur.mandrysz@pgg.pl
https://laip-pgg.coig.biz
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 32/7161481
Termin składania ofert: 2023-02-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA rur stalowych szybkozłącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 272-7.

Numer referencyjny: 702300068
II.1.2)Główny kod CPV
44163100 Rury
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA rur stalowych szybkozłącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

RURA BEZ SZWU CIŚNIENIOWA SZYBKOZŁĄCZNA ZASILAJĄCA 88,9X8,8X5000 ST52.4 OC 40MPA EN 10204- 3.1 EN ISO 5817 PN-EN ISO 6520-1 PN-EN 13480-5 PN ISO 1461 POŁĄCZENIE CYLINDRYCZNO -STOŻKOWE GWINT RD 120X5 PN ISO 2081 - 1 505 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

RURA BEZ SZWU CIŚNIENIOWA SZYBKOZŁĄCZNA SPŁYWOWA 88,9X2,9X5000 R35=ST37,0=P235TR1 OC 4,0MPA POŁĄCZENIE CYLINDRYCZNO- STOŻKOWE GWINT RD 120X5 - 2 400 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

RURA BEZ SZWU CIŚNIENIOWA SZYBKOZŁĄCZNA ZASILAJĄCA 76,1X7,1X5000 18G2A=P355N OC 40MPA POŁĄCZENIE CYLINDRYCZNO-STOŻKOWE GWINT RD 120X5 - 6 800 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

RURA BEZ SZWU CIŚNIENIOWA SZYBKOZŁĄCZNA SPŁYWOWA 60,3X3,6X6000 R35 OC 4,0MPA POŁĄCZENIE CYLINDRYCZNO WALCOWE - 1 980 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44163100

Dokument nr: 063077-2023, 702300068

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/02/2023
Czas lokalny: 12:00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/02/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia od nr 1 do nr 4.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2023
)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

- dla zadania nr 1 w wysokości 4 000,00 PLN

- dla zadania nr 2 w wysokości 3 000,00 PLN

- dla zadania nr 3 w wysokości 14 000,00 PLN

- dla zadania nr 4 w wysokości 3 000,00 PLN

W przypadku składania wadium na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wniesienie wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.

2. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Kontakt:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul.Powstańców 30.
Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
PL 40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Hadam oraz Artur Mandrysz.
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Tel.: +48 32/7161481

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.