Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Udrożnienie i przywrócenie ciągu w przewodach i spadach wentylacyjnych w nieruchomościach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Udrożnienie i przywrócenie ciągu w przewodach i spadach wentylacyjnych w nieruchomościach

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
bou@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest udrożnienie i przywrócenie ciągu w przewodach i spadach wentylacyjnych w nieruchomościach położonych przy Placu Bankowym 3/5 oraz Alejach Jerozolimskich 28 w Warszawie (prace na wysokości).
2) zakres świadczenia usługi
1. Udrożnienie i przywrócenie ciągu w kanałach i spadach wentylacyjnych, w tym odgruzowanie oraz usunięcie potencjalnych barier (np. padliny), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. Prace będą obejmować kanały i piony wentylacyjne w:
a) nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Bankowy 3/5 - pokoje nr 126, 168, 218, 220, 256, 258, 269 oraz wentylacja w korytarzu na parterze,
b) nieruchomości zlokalizowanej w Alejach Jerozolimskie 28 - pokoje nr 102, 110, 111, 112, 201, 202, 400b, 403, 408 (spad wentylacyjny p. 408), pion w toalecie na parterze (pomieszczenie nr 16).

Dokument nr: BOU-II.2512.41.2023

Składanie ofert:
Termin, miejsce i sposób składnia ofert
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 6 lutego 2023 r. do godz. 800, drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl.

Miejsce i termin realizacji:
termin realizacji zamówienia
Okres na jaki Zamawiający zamierza zawrzeć zlecenie:
20 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia

Wymagania:
Kryteria oceny ofert
1) cena - 100%
2. Zamawiający zastrzega sobie konieczność wcześniejszego ustalenia terminów dostępu do wyżej wymienionych pokoi oraz pomieszczeń, jak również ustalenia kolejności wykonywania prac.
3. Oferta cenowa powinna uwzględniać usługę, materiały, wykorzystanie niezbędnego sprzętu (np. kamery).
4. Zmiana zakresu prac oraz ewentualny wzrost kosztów wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca udzieli 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
3) warunki płatności
Należność za wykonaną usługę będzie regulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.

V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Złożenie oferty może zostać poprzedzone wizją lokalną po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym, w celu sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych dla prawidłowej wyceny prac, zapoznania się ze stanem istniejącym, warunkami technicznymi obiektu oraz miejscem, w którym będą wykonywane prace.
VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
1) Do oferty należy załączyć odpis z KRS lub CEIDG.
2) Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza prawo do:
a) negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty,
b) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyny,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny,
d) dokonania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem składania ofert, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Anna Górska, nr tel. 22 695-60-12, adres e-mail: agorska2@mazowieckie.pl.
2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście
w sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa (sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.