Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie placu komunalnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie placu komunalnego

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Sterdyń
ul. T. Kościuszki 6
08-320 Sterdyń
powiat: sokołowski
tel. / fax 25 787 00 04, 787 00 26, tel. 600-733-319
ug_sterdyn@pro.onet.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sterdyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. / fax 25 787 00
Termin składania ofert: 2023-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gminy Sterdyń zaprasza do złożenia ofert na:
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest
,,Zagospodarowanie placu komunalnego w Sterdyni na działce 167/4"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie placu komunalnego - wyrównanie terenu, zasiew trawników, ułożenie kostki betonowej pod altankę, wykonanie częściowego ogrodzenia placu oraz elementy małej architektury: altanka drewniana, zestaw zabawowy, zestaw streetworkout, huśtawka wahadłowa, ławki z oparciem oraz kosze na śmieci. Szczegóły zagospodarowania terenu zawarte w projekcie zagospodarowania działki stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza* możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Okres gwarancji: 3 lata

Dokument nr: 1.7013.3.2.2023

Otwarcie ofert: 8.Termin otwarcia ofert: 29.03.2023 r. godz. 10:15 9.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w kopercie
do dnia 29.03.2023 roku do godz. 10:00, do Urzędu Gminy Sterdyń, Ul. T.
Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pokój 1 (sekretariat). Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą zadania przedmiotu zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość składania oferty na adres mailowy ug_sterdyn@pro.onet.pl data i godz. jak wyżej. W temacie wiadomości należy wpisać nazwę zadania.

Miejsce i termin realizacji:
5.Termin realizacji zamówienia: 31.08.2023 r.

Wymagania:
6.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100% cena
10.Warunki płatności: przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
11. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:
1) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, uwzględniając wszystkie koszty w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca oprócz treści oferty przygotowuje kosztorys na podstawie załączonego przedmiaru robót.
2) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy
o Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
o Posiadają wiedze i doświadczenie;
o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
o Znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem, poczty internetowej lub telefonicznie.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
16. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Kontakt:
12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marlena Stańczyk, tel. 600-733-319

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.