Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dokonywanie dostaw w celu uzupełniania rezerwy magazynowej w zakresie izolatorów...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dokonywanie dostaw w celu uzupełniania rezerwy magazynowej w zakresie izolatorów porcelanowych i kompozytowych liniowych

Data zamieszczenia: 2023-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Siecie Elektroenergetyczne SA
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin - Jeziorna
powiat: piaseczyński
beata.olszewska@pse.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin - Jeziorna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-07-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dokonywanie dostaw w celu uzupełniania rezerwy magazynowej w zakresie izolatorów porcelanowych i kompozytowych liniowych (w okresie 36 miesięcy)

Numer referencyjny: 2023/WNP-0116
II.1.2)Główny kod CPV
44111511 Izolatory elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz realizacja dostaw izolatorów porcelanowych i kompozytowych liniowych na rezerwę magazynową.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ oraz Części IV SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 - Izolatory porcelanowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111511 Izolatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Magazyn Centralny PSE S.A. w Świerżach Górnych.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz realizacja dostaw izolatorów porcelanowych i kompozytowych liniowych na rezerwę magazynową - Pakiet 1 - Izolatory porcelanowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy lub do wcześniejszego wyczerpania w ramach udzielonych Zleceń szczegółowych łącznej kwoty netto wskazanej w Części IV SWZ § 11 ust. 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 - Izolatory kompozytowe 110 kV

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111511 Izolatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Magazyn Centralny PSE S.A. w Świerżach Górnych.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz realizacja dostaw izolatorów porcelanowych i kompozytowych liniowych na rezerwę magazynową - Pakiet 2 - Izolatory kompozytowe 110 kV

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy lub do wcześniejszego wyczerpania w ramach udzielonych Zleceń szczegółowych łącznej kwoty netto wskazanej w Części IV SWZ § 11 ust. 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 - Izolatory kompozytowe 220 kV

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111511 Izolatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Magazyn Centralny PSE S.A. w Świerżach Górnych.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz realizacja dostaw izolatorów porcelanowych i kompozytowych liniowych na rezerwę magazynową - Pakiet 3 - Izolatory kompozytowe 220 kV

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy lub do wcześniejszego wyczerpania w ramach udzielonych Zleceń szczegółowych łącznej kwoty netto wskazanej w Części IV SWZ § 11 ust. 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4 - Izolatory kompozytowe 400 kV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111511 Izolatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Magazyn Centralny PSE S.A. w Świerżach Górnych.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz realizacja dostaw izolatorów porcelanowych i kompozytowych liniowych na rezerwę magazynową -Pakiet 4 - Izolatory kompozytowe 400 kV

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy lub do wcześniejszego wyczerpania w ramach udzielonych Zleceń szczegółowych łącznej kwoty netto wskazanej w Części IV SWZ § 11 ust. 1.

CPV: 44111511

Dokument nr: 335008-2023, 2023/WNP-0116

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego, tj. https://przetargi.pse.pl/.

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych otwarcie ofert NIE JEST JAWNE.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.pse.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Magazyn Centralny PSE S.A. w Świerżach Górnych.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2023

Kontakt:
Polskie Siecie Elektroenergetyczne SA
ul. Warszawska 165
Konstancin - Jeziorna
Kod NUTS: PL Polska
05-520
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Olszewska
E-mail: beata.olszewska@pse.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.