Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługi zimowego utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi zimowego utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2023-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BRZOSTEK
ul. Rynek 1
39-230 Brzostek
powiat: dębicki
zamowienia@brzostek.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Brzostek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi zimowego utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2023/2024 w miejscowości Brzostek
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2023/2024 (od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2024) w miejscowości Brzostek" rejon I, w kolejności I zimowego utrzymania.
2. Zakres prac:
1) odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych wg V standardu I kolejności,
2) usuwanie gołoledzi materiałem uszarstniającym na jezdniach ulic, dróg gminnych i wewnętrznych własnym materiałem wg V standardu I kolejności.
3) odśnieżanie chodników, ścieżek rowerowych,
Usługa odśnieżania obejmować będzie okres od dnia podpisania umowy do 30 IV 2024 r.
Wykonawca we własnym zakresie dokonywał będzie składu i załadunku materiałów do likwidacji gołoledzi.
3. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) usługa będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie po zgłoszeniu pracownikowi UM o wystąpieniu opadów śniegu, oblodzeniu oraz każdorazowo po uprzednim telefonicznym wydaniu dyspozycji przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Brzostku,
2) czas do osiągnięcia gotowości od wydania dyspozycji do 1 godz.,
3) czas odśnieżania, posypywania dla samochodów:
1 godz. = 20 km drogi,
4) czas odśnieżania, posypywania dla ciągników:
1 godz. = 5 km odśnieżania drogi - efektywna praca ciągnika o mocy nie mniejszej niż 60 KM napęd na 4 koła
1 godz. = 10km posypywanej drogi usuwanie gołoledzi - efektywna praca ciągnika o mocy nie mniejszej niż 60 KM napęd na 4 koła
1 godz. = 10km odśnieżanie wraz z usuwaniem gołoledzi - efektywna praca ciągnika o mocy nie mniejszej niż 60 KM napęd na 4 koła
5) czas odśnieżania, chodników:
1 godz. = 5 km chodnika, ścieżki rowerowej
5) zlecone prace na drogach gminnych w V standardzie I kolejności utrzymania muszą być wykonane w ciągu 16 godzin, w czasie obfitych opadów śniegu i przy zawiejach
i zamieciach śnieżnych dopuszcza się wykonanie prac do 24 godzin.
6) po zakończeniu zleconej pracy podanie informacji o zrealizowaniu zlecenia do godz. 10:00 dnia następnego pod wskazane numery telefonów, wykonawca przedstawi również karty drogowe do podpisania.
7) w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi wykonawca przez okres trwania umowy utrzymuje w całodobowej gotowości 2 szt. ciągników z piaskarkami i z pługiem lub dmuchawą (moc nie mniejsza niż 60 KM, napęd na 4 koła) wraz z obsługą.

CPV: 90620000-9

Dokument nr: 2023/BZP 00505716, IZP.271.26.2023

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna: art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
Podstawa faktyczna: Zamówienie zostanie udzielone przez Gminę Brzostek na rzecz ZGKSp. z o.o. z siedzibą w Brzostku, ul. Szkotnia 22, 39-230 Brzostek i zostały spełnione łącznie poniższe warunki:
1) Gmina posiada 100% udziałów w spółce ZGK w Brzostku Sp. z o.o. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 27.12.2012 r. Repertorium A Numer 10288/2012).
2) Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Na podstawie informacji złożonej przez Zarząd ZGK w Brzostku Sp. z o.o. stwierdza się, że w okresie ostatnich trzech lat, Spółka osiągnęła przychody z tytułu wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego w wysokości 98,23 % ogółu osiągniętych przychodów.
3) Gmina do dnia dzisiejszego jest jedynym wspólnikiem tej Spółki.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Szkotnia 22
5.1.3.) Miejscowość: Brzostek
5.1.4.) Kod pocztowy: 39-230
5.1.5.) Województwo: podkarpackie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.