Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i udział w sekcji transportu wewnątrzszpitalnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i udział w sekcji transportu wewnątrzszpitalnego

Data zamieszczenia: 2023-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
Polanki 117
80-305 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Sekretariat Komendanta: 58 552 63 01 / 601 175 476, Faks: 58 552 64 57
p.mackowiak@7szmw.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Sekretariat Komendan
Termin składania ofert: 2023-12-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i udział w sekcji transportu wewnątrzszpitalnego na potrzeby 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

ZAPYTANIE OFERTOWE DO 130 000 zł

zwraca się z prośbą o złożenie wiążącej oferty na: USŁUGĘ SPRZĄTANIA TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH I UDZIAŁ W SEKCJI TRANSPORTU WEWNĄTRZSZPITALNEGO NA POTRZEBY 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ W GDAŃSKU zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie w szczególności do:
1. Świadczenia usług w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych i udziału w sekcji transportu
wewnętrznego:
a) Dbanie o teren wewnętrzny i zewnętrzny szpitala:
- usuwanie zanieczyszczeń,
- sprzątanie,
- koszenie trawników,
- pielęgnacja zieleni,
- usuwanie gałęzi oraz zbędnej zieleni,
- czyszczenie chodników, dróg wewnętrznych, zewnętrznych ciągów komunikacyjnych;
- dbanie o porządek na parkingach;
- odśnieżanie, posypywanie piaskiem,
- usuwanie liści;
b) zadania sekcji transportu wewnętrznego:
- transport wewnątrzszpitalny,
- prace wyładunkowe i przeprowadzki,
- prace dodatkowe związane z ciągłością pracy działu technicznego;
Inne proste prace pomocnicze nakazane przez Kierownika Działu Zamawiającego
2. 1 osoba wykonująca usługę od poniedziałku do piątku w godz.ch 7.00 - 14.30
3. Zapewnienia usług na poziomie jakościowym zapewniającym w pierwszej kolejności bezpieczeństwo ludziom, zgodnym z obowiązującymi normami technicznymi i innymi przepisami prawa, sztuką i etyką zawodu oraz postanowieniami umowy.
4. Posiadania przez cały okres trwania umowy polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności- dołączyć kopię przy składaniu oferty
5. Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zleceń w formie w jakiej strony umowy uzgodnią przed jej podpisaniem oraz odpowiednimi przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia sprawnymi technicznie sprzętami dostarczonymi przez zamawiającego i wykonania ich z należytą starannością.

Dokument nr: 633/2023/R

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: p.mackowiak@7szmw.pl w terminie do dnia 1.12.2023 r. do godz. 8.15. w temacie wiadomości wpisując ,,Oferta sprzątania terenów zewnętrznych".

Miejsce i termin realizacji:
PLANOWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 11.12.2023 - 30.04.2024 r.
Data wykonania 22.11.2023 r.

Wymagania:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1
2. Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 2.
3. Oświadczenie RODO - załącznik nr 3.
4. Rozliczenie liczby godzin osoby wykonujące usługę - załącznik nr 4.
5. Protokół odbioru wykonania usługi - załącznik nr 5.
UMOWA ZOSTANIE PODPISANA Z OFERENTEM, KTÓRY PRZEDSTAWI NAJKORZYSTNIEJSZĄ CENOWO OFERTĘ.
Szpital zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert - cena 100%. Wygrywa oferta z najniższą ceną.

Kontakt:
Sporządził: Patryk Maćkowiak
tel. 725 026 999

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.