Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dystrybucja energii elektrycznej do budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dystrybucja energii elektrycznej do budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT LIMANOWSKI
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
18 3337800
zamowienia@powiat.limanowski.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 18 3337800
Termin składania ofert: 2023-12-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 9"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 9, o łącznym szacowanym rocznym wolumenie 337 000 kWh, na czas nieoznaczony.
2. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny. Może ono ulec zmianie w trakcie trwania umowy i nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Ewentualna zmiana zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii. Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie odczytów z układu pomiarowo - rozliczeniowego.
3. Wartość należności za świadczoną usługę dystrybucji zostanie obliczona w oparciu o stawki opłat wynikających z taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na dany rok kalendarzowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym dane techniczne, szacunkowe zużycie energii, grupa taryfowa, moc umowna określone zostały w załączniku nr 2 do Zaproszenia oraz załączniku nr 3 do Zaproszenia tj. projektowane postanowienia umowy.

CPV: 65310000-9

Dokument nr: 2023/BZP 00522209, BZ.272.28.2023

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zgodnie z art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Mając na uwadze powyższe Tauron Dystrybucja S.A. w chwili obecnej jako jedyny podmiot spełnia przesłankę powyższego artykułu i może jako jedyny świadczyć usługę dystrybucji energii elektrycznej. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii, brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego. Przedmiotem postępowania będzie określenie praw i obowiązków związanych ze świadczeniem przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na rzecz odbiorcy usługi dystrybucyjnej zakupionej energii elektrycznej.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TAURON Dystrybucja S.A.
5.1.2.) Ulica: Podgórska 25A
5.1.3.) Miejscowość: Kraków
5.1.4.) Kod pocztowy: 31-035
5.1.5.) Województwo: małopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.