Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa usługa w zakresie prac mechanicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa usługa w zakresie prac mechanicznych

Data zamieszczenia: 2023-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELMEN sp. z o.o
Wola Grzymalina 7
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
tel. 044 735 49 20, fax. 044 735 49 22
malgorzata.urbaniak@elmen.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 044 735 49 20,
Termin składania ofert: 2023-12-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Kompleksowa usługa w zakresie prac mechanicznych dotyczących demontażu/ montażu kompensatorów, zapewnienia przegród klimatycznych i oświetlenia oraz demontażu/montażu modułów chłodnic" dla
zadania pn. "Wymiana systemu zabezpieczenia chemoodpornego i odtworzenie wykładzin chemoodpornych na w kanałach spalin IOS blok nr 2, 3, 4, 10 dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów", zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją rysunkową, które stanowią Załącznik nr 1. do niniejszego zapytania.
Terminy realizacji z podziałem na Etapy: ETAP NR 1
pn.: ,, Odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin bloku nr 03 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Bełchatów".
Blok nr 3 od dn. 11.01.2024 r. do dn. 10.05.2024 r. (do dnia 17.04.2023 r. należy zakończyć pracę wewnątrz kanałów spalin 03NR05 i 03NR06) ETAP NR 2
pn.: ,, Odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin bloku nr 04 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Bełchatów".
Blok nr 4 od dn. 04.05.2024 r. do dn. 30.08.2024 r. (do dnia 14.08.2024 r. należy zakończyć pracę wewnątrz kanałów spalin 04NR05 i 04NR06) ETAP NR 3
pn.: ,,Wymiana systemu zabezpieczenia chemoodpornego i odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin bloku nr 10 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Bełchatów":
1. Wymiana systemu zabezpieczenia chemoodpornego tj.: wykładzina chemoodporna i folia PFA grubości 1,5 mm ściany powyżej 0,5 m i sufit na kanale spalin surowych 10NR06 bloku nr 10
2. Odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin oczyszczonych i w czopuchu bloku nr 10
Blok nr 10 od dn. 07.08.2024 r. do dn. 25.10.2024 r. (do dnia 11.10.2024 r. należy zakończyć pracę wewnątrz kanałów spalin 10NR05 i 10NR06) ETAP NR 4
pn.: ,, Odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin bloku nr 02 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Bełchatów".
Blok nr 2 od dn. 24.08.2024 r. do dn. 18.12.2024 r. (do dnia 29.11.2024 r. należy zakończyć pracę wewnątrz kanałów spalin 02NR05 i 02NR06).

Składanie ofert:
Pozostałe informacje:
1. Odpowiedź prosimy przesłać na adres e-mail: malgorzata.urbaniak@elmen.pl;
2. TERMIN SKŁADANIA informacji upływa w dniu 05.12.2023 r. o godz. 08:00.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia Umowy (od dnia podpisania Umowy) do
31.12.2024 roku (szczegóły rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zakresów wg uzgodnionego Harmonogramu robót.
Miejsce realizacji usługi: PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Bełchatów.

Wymagania:
W celu dochowania należytej staranności, w ramach oszacowania przez Zamawiającego wartości zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, w zakresie dotyczącym ewentualnych kosztów, jakie musiałby ponieść Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia.
Prosimy o przedstawienie cen jednostkowych (netto) dla poszczególnych zakresów i Etapów prac za wykonanie zadania określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, poprzez wypełnienie Załącznika nr 2. Formularz cenowy. Uzyskanie od Państwa oferty budżetowej jest
niezbędne w celu prawidłowego i rzetelnego oszacowania wartości zamówienia i określenia możliwości finansowych Zamawiającego.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, czy posiadają Państwo możliwości zaoferowania (złożenia oferty) na cały określony poniżej zakres przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Informacje dodatkowe:
A. Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu usługi:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac w przypadku zmiany harmonogramu postoju bloków lub wykonania części prac siłami własnymi. Ilość ewentualnej niewykorzystanej kwoty umowy jest bliżej nieokreślona i nie będzie stanowić podstawy do roszczeń.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości prac o 20% zakresu (klauzula adaptacyjna).
3. Zakresy na poszczególnych Etapach mogą się zmieniać (zmniejszać/zwiększać) tak aby nie przekroczyć wartości umowy.
C. Dodatkowe informacje / Wymagania:
1. Wymagany potencjał obsługi monterskiej i materiałowy niezbędny do realizacji ww. zadań (na wszystkich zmianach roboczych oraz jeżeli będzie potrzeba w dni wolne od pracy, również niedzielę i święta). Materiał i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia - Wykonawca zabezpiecza na swój koszt.
2. Wykonanie prac przed osoby posiadające odpowiednie wymagane uprawnienia, inne uprawnienia wymaganie przy realizacji zadań oraz wszelkie wymagane dokumenty osobowe (szkolenie BHP, zaświadczenia lekarskie itd.) oraz wymagane odrębnymi przepisami świadectwa kwalifikacyjne D i E.
3. Opracowanie planu BIOZ.
4. Zapewnienie bezpiecznych warunków odbioru robót przez Zamawiającego.
5. Posiadanie certyfikowanego sprzętu ochrony indywidualnych w tym chroniących przed upadkiem z wysokości, jeżeli potrzeba sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz innego w zależności od zagrożeń.
6. Stosowanie bezpiecznych narzędzi pracy przystosowanych do warunków.
7. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży referencje poświadczające, iż spełnia następujące wymagania: Minimum 5 lat znajomości i doświadczenia w pracach remontowych na blokach energetycznych, przy kanałach spalin IOS, w elektrowniach opalanych paliwem stałym.
8. Osoby do nadzoru budowy i odbioru technicznego - posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
9. Osoby-służby BHP.
10. Ustanowienia osoby do stałego kontaktu (24h/dobę oraz w dni wolne od pracy).
Rozliczenie po wykonaniu każdego z zakresu prac na podstawie Protokołu Odbioru robót, nie częściej niż raz w miesiącu.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że:
1) złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na ,,Zapytanie o informację" danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania;
2) niniejsze Zapytanie o informację nie jest elementem jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), postępowania o udzielenie postępowania niepublicznego, jak również nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Kontakt:
4. Wszelkie pytania do niniejszego ,,Zapytania o informację" należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.urbaniak@elmen.pl, lukasz.wiecek@elmen.pl, wojciech.zarzycki@elmen.pl,
karol.warzocha@elmen.pl, do dnia 04.12.2023 r. do godziny 10:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.