Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Piec akumulacyjny

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Piec akumulacyjny

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z O.O
Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
powiat: Zamość
Telefon: 84 638 62 23, 845322251
t.pilat@pkp-lhs.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/419582
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 84 638 62 2
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów: piec akumulacyjny Dimplex XLE100 2,2kW lub równoważny
Opis postępowania: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
tel. +48 638 62 23, fax +48 84 638 52 36
www.lhs.com.pl, info@pkp-lhs.pl
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000062888 NIP: 9222492238 REGON: 951066095 Wysokość kapitału zakładowego: 39 526 000,00 zł
zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę produktów wymienionych w przedmiocie postępowania.

Przystępując do postępowania oferent akceptuje poniższe warunki:
1. Cena jednostkowa zawiera koszty transportu.
2. Okres obowiązywania oferty wynosi 30 dni od daty zakończenia postępowania.
3. Wymagana dostawa na adres:
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Sekcja Drogowa Wola Baranowska
Knapy 190
39-450 Baranów Sandomierski
4. Ilości określone są w opisie "Przedmiotu postępowania".
5. DOSTAWA w godz.ch od 7:30 do 14:00.
6. Wymagany termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z towarem.
7. Wzór zamówienia określający szczegółowe warunki zamieszczono w zakładce "Załączniki".
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków określonych dla niniejszego postępowania.
10. Składający ofertę zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą dokumentów umożliwiających ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z wymaganiami Zamawiającego.
11. Zamawiający wymaga, aby oferowane przedmioty były fabrycznie nowe, oryginalne, nieużywane oraz fabrycznie zapakowane.
12. Przyjmując niniejsze zamówienie do realizacji Wykonawca potwierdza że nie podlega wykluczeniu na podstawie § 8(1) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu, których wartość nie przekracza 100 000,00 zł brutto i oświadczam, że nie łamie, nie obchodzi ani nie ułatwia łamania Przepisów Sankcyjnych rozumianych, jako sankcje ekonomiczne, przepisy prawa, embarga handlowe, zakazy, decyzje, zarządzenia oraz inne akty i czynności, jakie zostały wprowadzone, nałożone lub wykonywane przez właściwe organy i struktury właściwych organizacji i władz w tym Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a także inne podmioty o podobnym charakterze w związku ze środkami ograniczającymi w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, lub dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania PKP LHS Sp. z o.o. o jakiejkolwiek zmianie swojego statusu, którego dotyczy złożone oświadczenie.
13. Po dokonanej ocenie ofert Zamawiający poinformuje Sprzedającego, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu o konieczności złożenia oświadczenia - stanowiącego załącznik, podpisanego zgodnie z reprezentacją.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania towarów, których sprzedaż mogłaby łamać lub obchodzić przepisy sankcyjne wprowadzone w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany do wskazania towarów, które pochodzą z Rosji lub są wywożone z Rosji wraz podaniem kodu CN tych towarów, jeśli na takie towary planuje dostarczać wykonując zamówienie.Zamawiający zastrzega, że jeżeli dla towarów, które pochodzą z Rosji lub są wywożone z Rosji Wykonawca nie wykaże w jednoznaczny sposób, że mogą one być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Rozporządzeniem Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1 z poźn. zm.), Zamawiający odstąpi od zakupu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Dokument nr: WL2e-24024/192/2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/419582
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2023-12-05 10:00 2023-12-08 10:30

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z O.O
Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
Telefon: 84 638 62 23
TOMASZ PIŁAT
845322251
t.pilat@pkp-lhs.pl
Zamawiający: PKP LHS Sp. z o.o.
Województwo: LUBELSKIE

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.