Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją placu zabaw wraz z...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją placu zabaw wraz z siłownią plenerową

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowogard Wydział Inwestycji i Remontów
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard
powiat: goleniowski
Tel. +48 91 39 26 200, Fax +48 91 39 26 206, tel. 91 3926241
tchojak@nowogard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowogard
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 91 39 26 20
Termin składania ofert: 2023-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Wołowcu gmina Nowogard."
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Zamówienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją istniejącego placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Wołowiec gmina Nowogard.
2. Uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót.
3. Składanie wyjaśnień oraz uzupełnianie dokumentów na żądanie organu administracji architektoniczno-budowlanej.
4. Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót.
3.2. Założenia do projektowania:
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej związanej z modernizacją istniejącego placu zabaw wraz z siłownią plenerową i ogrodzeniem terenu inwestycji. W opracowaniu należy uwzględnić nowe urządzenia placu zabaw oraz urządzenia siłowni plenerowej wskazane przez Zamawiającego. Producentem urządzeń podlegających opracowaniu jest firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw sp. z o.o. Ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin
Wykaz urządzeń placu zabaw oraz urządzeń siłowni plenerowej do projektowania:
a) Czworobok linowy ( nr kat. 159 metal hdpe ) - sztuk 1,
b) Huśtawka podwójna ( nr kat. 66 metal hdpe 2xpłaskie ) - sztuk 1,
c) Huśtawka ważka ( nr kat. 87 metal hdpe ) - sztuk 1,
d) Karuzela tarczowa B ( nr kat. 94 metal hdpe ) - sztuk 1,
e) Zestaw nr 30 meatl hdpe - sztuk 1,
f) Wioślarz wolnostojący R31 ( nr kat. 271) - sztuk 1,
g) Orbitek wolnostojący Rll ( nr kat. 243 ) - sztuk 1,
h) Wyciskanie siedząc pojedyncze R01A ( nr kat. 247 ) - sztuk 1,
i) Biegacz wolnostojący R04 ( nr kat. 242 ) - sztuk 1,
Dokładną lokalizację projektowanych urządzeń na placu zabaw należy uzgodnić z Zamawiającym.
Dokumentacja projektowa powinien zawierać następujące elementy:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt techniczny dotyczący posadowienia projektowanych urządzeń opracowany na podstawie polskich norm, wytycznych producenta oraz innych określonych prawem wymogów w tym zakresie,
Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.
3.3. Opracowanie należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (skany dokumentacji z podpisami projektantów) zapisanej w formacie .pdf na nośniku CD, lub pendrive;

Dokument nr: IiR.7015.21.1.2023.TC

Otwarcie ofert: 9. Data i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert następuje przez komisje w sposób jawny i odbędzie się w dniu 21.12.2023 r. o godz. 1015 w budynku Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Składanie ofert:
8. Data, miejsce złożenia oraz oznakowania oferty:
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 21.12.2023 r. do godz 1000 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, Biuro Obsługi Interesanta, pok. Nr 5 z adnotacją:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Wołowcu gmina Nowogard." IiR.7015.21.1.2023.TC Nie otwierać przed 21.12.2023 r godz 1000.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 14 sierpnia 2023, Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy i Zarządzenia la/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzjelenia zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług,
5. Opis kryteriów oceny ofert: najniższa cena
6. Warunki płatności:
Płatność za wykonanie prac nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu zamówienia i odbiorze przez zamawiającego dokumentacji bez uwag oraz skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót.
7. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
a) kserokopie wymaganych uprawnień do projektowania,
b) wypełniony formularz oferty.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
Tomasz Chojak - Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów, tel. 91 3926241, e-mail: tchojak@nowogard.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.