Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku chodników przyległych do budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku chodników przyległych do budynków

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
ul. Lipowa 21
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
89 767 27 50, 602533820
sekretariat@abklw.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: 89 767 27 50, 602533
Termin składania ofert: 2023-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 50 000,00 złotych bez podatku od towarów i usług do wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług
1. Opis przedmiotu zamówienia Całoroczne utrzymanie czystości i porządku chodników przyległych do budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński zgodnie z ,, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński ,, (UCHWAŁA NRXXV/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016r.) Powierzchnia chodników przewidzianych do utrzymania letniego i zimowego wynosi 871,35 nr . ZAKRES PRAC UTRZYMANIE ZIMOWE - uprzątanie śniegu, błota, lodu i śliskości oraz posypywanie materiałami uszorstniającym i chodników położonych przy budynkach ABK a służących do użytku publicznego. Przy czym należyto realizować zapewniając bezpieczne i nie utrudnione poruszanie się pieszych na całej szerokości chodnika . UTRZYMANIE LETNIE - usuwanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie itp., zanieczyszczeń z chodnika służącego do użytku publicznego w tym także usuwanie traw i chwastów z chodników i placu W załączeniu : - Wykaz budynków - załącznik nr 1 ( utrzymanie letnie i zimowe) - mapki terenów - Projekt umowy- załącznik nr 2 - druk oferty

Dokument nr: 2/ABK/X11/2023

Składanie ofert:
4. Termin złożenia oferty 12.12.2023 do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia 31.12.2024r

Wymagania:
6. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę cenową na przedmiot zapytania należy złożyć na piśmie wskazując cene brutto oraz netto za 1 m2 utrzymanie letniego i zimowego lub tylko zimowego . Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru jednego z dwóch
wariantów Do oferty cenowej należy dołączyć: - Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - wypełnione załączniki nr 1 - zaakceptowany projekt umowy -aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy zawarte na okres trwania umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 złotych Oferty cenowe wraz z załącznikami można przesyłać na zwrotny adres e-mail, pocztą lub osobiści w sekretariacie ABK ul. Lipowa 21 .

Kontakt:
3. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt) Alicja Smilgiewicz tel. Kontaktowy 602533820

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.