Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów izolacyjnych ogniotrwałych do budowy pieca

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów izolacyjnych ogniotrwałych do budowy pieca

Data zamieszczenia: 2024-02-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: OKSYMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Józefa Piłsudskiego 23E
32-050 Skawina
powiat: krakowski
601 866 270
ls@oksymet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185113
Województwo: małopolskie
Miasto: Skawina
Wadium: ---
Nr telefonu: 601 866 270
Termin składania ofert: 2024-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6_2024_1.1.2_805 z dnia 20 lutego 2024 r. na dostawę materiałów izolacyjnych ogniotrwałych do budowy pieca.
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-0805/23 - Nowe metody odzysku cynku z twardego cynku oraz ze złomu znalu

Część 1
DOSTAWA materiałów izolacyjnych ogniotrwałych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6_2024_1.1.2_805 z dnia 20 lutego 2024 r. na dostawę materiałów izolacyjnych ogniotrwałych do budowy pieca
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów izolacyjnych ogniotrwałych stanowiących komponenty do budowy pieca laboratoryjnego do obróbki faz w projekcie pn. ,,Nowe metody odzysku cynku z twardego cynku oraz ze złomu znalu". DOSTAWA materiałów izolacyjnych ogniotrwałych według następujące specyfikacji:
1. Papier ceramiczny gr. 3 mm, rolka 1220 mm x 20 mb - 3 szt.
2. Mata izolacyjna z włókna ceramicznego, rolka 3660x610x50 mm (min. do 1260oC) - 4 szt.
3. Płyta izolacyjna ceramiczna 1200x1000x50 mm (do 1430 oC) - 5 szt.
4. Płyta izolacyjna ceramiczna 1200x1000x10 mm (do 1430 oC) - 2 szt.
5. Klej do płyt izolacyjnych - 10 kg
6. Utwardzacz do płyt izolacyjnych - 10 l
7. Prostka izolacyjna żaroodporna 250x120x65 lub 230x114x64 mm - 8 szt.
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania cechujące się zmniejszeniem oddziaływania na środowisko w toku jego realizacji dlatego w ocenie oferty Zamawiający uwzględnia kryterium związane ze sposobem dostawy zamówienia tj. rodzajem materiałów wykorzystywanych do pakowania.

CPV: 42390000-6

Dokument nr: 2024-50165-185113, 6_2024_1.1.2_805

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-02-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-02
Planowany maksymalny termin realizacji usługi to 21.03.2024 r.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Skawina
Miejscowość
Skawina

Wymagania:
Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji usługi również w wyniku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji niniejszego Zapytania ofertowego oraz
w momencie zawierania umowy ostatecznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy dotyczących:
a) spowodowanych między innymi epidemią, uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (np. spowodowanych decyzją władz państwowych, samorządowych, służb sanitarnych, itp.) oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy z Wykonawcą.
b) zmiany terminu realizacji projektu;
c) wydłużenia okresu realizacji zamówienia, jeżeli strony dojdą do zgodnego wniosku, że jest to konieczne dla osiągnięcia celu zamówienia;
d) wprowadzenia zmian w przyjętych założeniach dotyczących przedmiotu zamówienia, na wniosek Wykonawcy uzasadniony względami merytorycznymi, technicznymi, funkcjonalnymi, wizualnymi i tylko za zgodą Zamawiającego;
e) w przypadku braku dostępności materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia lub wydłużony czas oczekiwania ze względu na sytuacje rynkową będącą następstwem np. wystąpienia epidemii lub pandemii i wprowadzonymi w ich efekcie obostrzeniami lub sytuacją gospodarczo-polityczną;
f) jeśli się to okaże konieczne, ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
g) konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie;
h) zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
Zmiany w treści umowy muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
Dysponują potencjałem technicznym, koniecznym do należytego wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
Posiadają wykwalifikowaną kadrę, gotową do realizacji zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i organizacyjne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-02-20
Data ostatniej zmiany
2024-02-20 11:38:09

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:
C = (C min: C n) x 70 pkt.
gdzie:
C - wartość zamówienia netto
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n - wartość zamówienia netto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wartość punktowa kryterium termin realizacji będzie wyliczana według wzoru:
T = (T min: T n) x 25 pkt.
gdzie:
T - termin realizacji
T min - najkrótszy termin realizacji spośród ofert nie odrzuconych
T n - termin realizacji ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wartość punktowa kryterium sposób dostawy (rodzaj opakowania) będzie przyznawana zgodnie z zasadą:
D - na paletach, elementy zabezpieczone taśmą stalową lub w pojemniku zwrotnym-5 pkt.
D - na paletach, elem. zabezpieczone materiałami z tworzyw sztucznych (taśma poliestrowa, folia stretch itp.- 0 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Leszek Szatan
tel.: 601 866 270
e-mail: ls@oksymet.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.