Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa stołów składanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa stołów składanych

Data zamieszczenia: 2024-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel.: 61 8977 100; fax.: 61 89 77 124
natalia.nowak@pobiedziska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 61 8977 100; f
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na ,,Zakup i dostawę stołów składanych w ilości 20 szt. na wyposażenie świetlicy wiejskiej w
m. Pomarzanowice, gmina Pobiedziska".
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa stołów składanych w ilości 20 szt. na
wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pomarzanowice, gmina Pobiedziska o następujących
parametrach:
- stoły składane,
- mechanizm składania bez elementów plastikowych,
- rozkładanie i składanie stelaża wykorzystujące mechanizm sprężyn stalowych,
- możliwość sztaplowania stołów,
- pełen ramiak,
- kształt stołu - prostokątny,
- kolor blatu - dąb Odwieczny (D1041OW),
- kolor obrzeża - dąb Odwieczny (D1041OW),
- kolor podstawy - srebrny metaliczny,
- minimalna szerokość blatu - 100 cm,
- minimalna długość blatu - 140 cm,
- blaty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej,
- regulacja wysokości - TAK,
- stoły zmontowane,
- ilość stołów 20 sztuk.

Składanie ofert:
.TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Oferty wraz z załącznikami należy przesłać/ składać do dnia 28.02.2024 roku do godz.
10.00 na adres mailowy: natalia.nowak@pobiedziska.pl lub osobiście w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska I piętro- sekretariat, pok. nr 104.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Zadanie należy realizować w terminie do 14.03.2024 roku

Wymagania:
II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienia dokonuje się w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) oraz Zarządzenie
nr VIII.745.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie:
wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków
finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 130.000,00 zł
netto do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Zarządzenie nr
VIII.825.2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach z dnia 13 czerwca 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr VIII/745/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach z
dnia 04.03.2022r. ,,w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady
wydatkowania środków finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej
równowartość 130.000,00 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych".
KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY
1. Oferty będą oceniane wg kryterium najniższa cena - 100 %
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE:
1. Zamawiający będzie badał czy wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia
określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497). Zamawiający wymaga, aby
oświadczenie dot. w/w wykluczenia zostało złożone wraz z formularzem ofertowym.
2. Prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie
przekracza wyznaczonej w złotych równowartości 130 000,00 zł.
3. Postępowanie nie jest przetargiem w rozumieniu prawa zamówień publicznych, przepisów
prawa cywilnego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Postępowanie może zostać zakończone (przerwane) przez Zamawiającego w każdym
czasie bez podania przyczyny.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niekompletnej oferty, Zamawiający ma prawo
do wezwania w wyznaczonym przez siebie terminie do uzupełnienia brakujących
dokumentów.
6. Zamawiający zastrzega sobie, że od decyzji wyboru Wykonawcy w powyższym
postępowaniu nie przysługuje odwołanie do organu II instancji.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu do Przedmiotu Umowy dla:
zakup i dostawa 20 szt. stołów składanych: minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi
za wady.
2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.