Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przygotowanie infrastruktury budowlanej pod przeniesienie zaplecza kontenerowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przygotowanie infrastruktury budowlanej pod przeniesienie zaplecza kontenerowego

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Łagisza
ul. Pokoju 14
42-504 Będzin
powiat: będziński
572993169
jurekskora@gmail.com
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13035815/details
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: 572993169
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie infrastruktury budowlanej pod przeniesienie zaplecza kontenerowego w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

Dokument nr: PNP-S/TW/01614/2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13035815/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2024-03-05 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do udziału
w postępowaniu prostym i składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
Przygotowanie infrastruktury budowlanej pod przeniesienie zaplecza kontenerowego w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.
Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.
Warunki realizacji zamówienia (Załącznik nr 1) są dostępne na Platformie Zakupowej Grupy TAURON (SWOZ), strefa publiczna: Dokumenty - wsparcie zakupów TW oraz w zakładce ,,Dokumenty zamówienia".
Opis Przedmiotu Zamówienia (wraz z wymaganiami technicznymi w zakresie realizacji ) wskazany jest
w Załączniku nr 2.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał iż:
a) dysponuje:
- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej
- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej
- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej wod.-kan. bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej
- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej elektrycznej bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej
b) W ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługi zgodne z zakresem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, na potwierdzenie wymagań o których mowa poniżej: Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj. wykonał kompleksowy projekt budowlany, sporządził dokumentację formalno - prawną oraz uzyskał pozwolenie na budowę, a wartość tej usługi nie powinna być niższa niż 20 000,00 PLN netto.
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia,
na dowód czego winien złożyć oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
*Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
3. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
a) termin realizacji: Od dnia udzielenia zamówienia do 30.06.2024 r
b) wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy i rękojmi 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
c) wymagany termin związania ofertą: minimum 30 dni,
d) termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
e) cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia
4. W zakładce ,,Dokumenty zamówienia" znajdują się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Warunki realizacji zamówienia,
b) Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy,
d) Załącznik nr 4 - KLAUZULA PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wypełnione i podpisane:
a) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy,
b) Załącznik nr 4 - KLAUZULA PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
6. Informacje dodatkowe:
a) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zostaną poinformowani o jego zakończeniu za pomocą automatycznej wiadomości z systemu SWOZ. Wiadomość zostanie wysłana po uprzednim przekazaniu zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Brak otrzymania zamówienia oznacza, iż konkretna oferta Wykonawcy nie została oceniona jako najkorzystniejsza.
b) informacje dotyczące Platformy Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce ,,Regulaminy i instrukcje",
c) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: kontakt@swoz.tauron.pl
d) oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora,
e) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
f) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
g) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winien odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki ,,Korespondencja".
7. Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych
w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w ramach prowadzonych negocjacji przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytań skierowanych do Wykonawców w formie kolejnych rund, bądź aukcji elektronicznej,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Jerzy Skóra
Telefon do osoby kontaktowej:
572993169
E-mail:
jurekskora@gmail.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.