Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup blach/wypałek

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup blach/wypałek

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty Prorem sp. z o.o
ul. Mostowa 24 D
47-220 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
+48 77 481 38 59
marcin.czupryn@grupaazoty.com
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1556476,8fdf3dfd87ad5553944733ed62e3679b.html
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 77 481 38 59
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup blach/wypałek EN10028-7 w gat. 1.4301/1.4541/1.4571 #5-25mm, fazowane i formatowane - ~42t
Treść zmian (aktualizacja):
dodano załączniki
Treść zapytania:
Szanowni Państwo!
Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:
Blachy wg dołączonego wykazu z uwzględnieniem wymagań obowiązkowych w postaci formatowania i fazowania poszczególnych pozycji!
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Do postępowania należy dołączyć szczegółową ofertę w formacie pdf zawierającą i potwierdzającą wszystkie wymagania stawiane materiałom.
UWAGA:
1. Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 od wytwórcy którego system jakości został zatwierdzony przez Jednostkę Notyfikowaną pod względem zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE.
W przypadku braku zatwierdzenia jw.. materiały powinny być dostarczone ze świadectwem odbioru 3.2 odpowiednio do wymagań okreslonych w PN-EN 10204.
2. Wszystkie blachy w stanie przesyconym, trawionym i pasywowanym.
3. FORMATOWANIE - warunek formalny - rysunek FORMATOWANIE BLACH - załącznik nr 1:
- balchy należy dostarczyć z odchyłkami zgodnie z rysunkiem FORMATOWANIE BLACH
- blachy formatowane należy dostarczyć o tej samej wysokości (ewentualnie o tej samej wysokości w jednym rzędzie i opisać nr rzędu - rysunki Rozmieszczenie i fazowanie blach
zbiornika DN6000 - 1.4541 - załacznik nr 2 i zbiornika DN10000 - 1.4571 - załącznik nr 3)
4. FAZOWANIE BLACH - rysunek ROZMIESZCZENIE i FAZOWANIE blach zbiornika DN6000 - 1.4541 - załącznik nr 2 i zbiornika DN10000 - 1.4571 - załącznik nr 3):
- fazowane blachy zgodnie z w/w rysunkami
- blachy po fazowaniu należy opisać/zaznaczyć (góra / dół blachy)
5. Wszelkie zmiany/odstępstwa od wyszczególnionych w specyfikacji arkuszy/formatów blach, gatunków materiałow oraz uwag należy uzgadnić na etapie opracowywania oferty.
6. Wszystkie blachy należy dodatkowo opisać (format opisu do uzgodnienia) zgodnie z kolumna nr. 2 - "Opis blachy" (numer aparatu + ewentualny dopisek jeśli wystepuje).
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Materiały wg wykazu 1 KPL -

Dokument nr: Z700/221076/aktualizacja1

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1556476,8fdf3dfd87ad5553944733ed62e3679b.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
26- 02- 2024 13: 15
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
05- 03- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
04- 03- 2024 09: 00

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin dostawy: 22 tydzień 2024 ( koneic maja 2024r. )

Wymagania:
Zgodnie z założeniami przyjętymi w 11 pakiecie sankcji z dnia 23 czerwiec 2023 r., który został nałożony na Federację Rosyjską przez Radę Europy, następuje zaostrzenie ograniczeń w imporcie wyrobów z żelaza i stali poprzez wymaganie od importerów wyrobów z żelaza i stali, które zostały przetworzone w państwie trzecim, udowodnienia, że użyte materiały nie pochodzą z Rosji.

W związku z tym faktem, proszę o umieszczanie w ofercie informacji o pochodzeniu oferowanych materiałów (dołączyć atest materiałowy lub podać nazwę producenta czy kraj pochodzenia).
W przypadku produktów, w których skład wchodzi wiele podzespołów np. pompa, motoreduktor itd., należy potwierdzić, iż z Państwa najlepszą wiedzą wszystkie użyte do produkcji danego produktu/urządzenia materiały nie pochodzą od producentów objętych sankcjami, o których mowa wcześniej.
Do każdego materiału obligatoryjnie wymagany będzie atest materiałowy - deklaracja 2.1, atest 2.2, 3.1 lub 3.2 zgodny z EN 10204 lub deklaracja zgodności/DTR itp dostarczany z towarem w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej najpóźniej w dniu dostawy.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2023:159I:TOC

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności - przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,

- 10 000-20 000 PLN - 45 dni,

- powyżej 20 000 PLN - 60 dni,

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

W przypadku żądania przedpłaty/zaliczki/zapłaty ,,z góry" wymagane jest przedłożenie gwarancji bankowej zamawiającemu!

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie musi zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup blach/wypałek EN10028-7 w gat. 1.4301/1.4541/1.4571 #5-25mm, fazowane i formatowane - ~42t"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Waluta: PLN

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Marcin Czupryn
tel: +48 77 481 38 59
e-mail: marcin.czupryn@grupaazoty.com
8. Osoba do kontaktu:
Marek Migoń - tel. 785 781 216
e-mail: marek.migon@grupaazoty.com
Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00:

W sprawach handlowych: Marcin Czupryn tel.: +48 77 4813859 marcin.czupryn@grupaazoty.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.