Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych i przebudowa przepustu

Data zamieszczenia: 2024-03-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4
57-343 Lewin Kłodzki
powiat: kłodzki
Telefon: +48748698428
inwestycje@lewin-klodzki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lewin Kłodzki
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +4874869842
Termin składania ofert: 2024-04-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu z napędem hybrydowym, dostawa agregatu prądotwórczego, modernizacja lamp solarnych, wykonanie robót budowlanych oraz dostawa samochodu osobowego typu bus w ramach zadania pn.: ,,DOSTAWA taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie". 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Zakup i dostawa fabrycznie nowego niskoemisyjnego autobusu z napędem hybrydowym
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego niskopodłogowego miejskiego autobusu o napędzie hybrydowym. Za fabrycznie nowy autobus uznaje się pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nieeksploatowany. Przedmiot zamówienia winien: - posiadać dokumenty stanowiące podstawę do rejestracji pojazdu i aktualne na dzień dostawy pojazdu, - spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016, poz. 2022 ze zm.) - być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym parametrów autobusu oraz jego wyposażenia, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8.1. do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: Zadanie 1
Główna klasyfikacja (cpv): 34121100 Autobusy transportu publicznego
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34144900 Pojazdy elektryczne, 34121400 Autobusy niskopodłogowe

Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: Modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów latarni solarnych oświetlenia ulicznego w gminie Lewin Kłodzki wraz z wykonaniem koniecznych robót instalacyjnych i budowlanych. Zadania polega na modernizacji 68 lamp solarnych. W zakres modernizacji wchodzi: - wymiana i montaż 134 sztuk akumulatorów i dodatkowo montaż 2 sztuk akumulatorów; - wymiana 9 sztuk opraw 56W/24 VDC; - wymiana 13 sztuk regulatorów solarnych CIS 20 oraz montaż 1 sztuki regulatora solarnego CIS 20; - naprawa 5 kompletów instalacji elektrycznej w latarniach oraz montaż instalacji elektrycznej w 1 latarni. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia oraz niezbędne informacje potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 8.2. do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: Zadanie 2
Główna klasyfikacja (cpv): 31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe

Część zamówienia: LOT-0003
Tytuł: DOSTAWA agregatu prądotwórczego
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego, fabrycznie nowego, o parametrach umożliwiających zamontowanie i przewóz agregatu na przyczepie spełniającej wymagania zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zadanie polega na dostawie: a) agregatu prądotwórczego - 1 szt., b) przyczepy z osią podwójną - 1 szt. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji technicznej oraz opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki 8.3. do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.3. do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: Zadanie 3
Główna klasyfikacja (cpv): 31122000 Jednostki prądotwórcze
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne

Część zamówienia: LOT-0004
Tytuł: Przebudowa drogi i mostu na potoku Klikawa, działka nr 275, obr. Jeleniów
Opis: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wraz z wymianą konstrukcji mostu oraz skrzydełek mostu na potoku Klikawa, działka nr 275, obręb Jeleniów, gmina Lewin Kłodzki. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia, a także niezbędna dokumentacja potrzebna do realizacji przedmiotu zamówienia, znajdują się w dokumentacjach budowlanych, przedmiarach i STWiORB, stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiących załącznik nr 8.4. do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.4. do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: Zadanie 4
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 44132000 Elementy przepustów, 45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów

Część zamówienia: LOT-0005
Tytuł: DOSTAWA fabrycznie nowego samochodu osobowego (busa) z napędem hybrydowym
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus. Za fabrycznie nowy samochód osobowy uznaje się pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nieeksploatowany. Przedmiot zamówienia winien: - posiadać dokumenty stanowiące podstawę do rejestracji pojazdu i aktualne na dzień dostawy pojazdu, - spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016, poz. 2022 ze zm.) - być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym parametrów samochodu osobowego oraz jego wyposażenia; opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8.5. do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.5. do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: Zadanie 5
Główna klasyfikacja (cpv): 34110000 Samochody osobowe

CPV: 34121100, 31520000, 31122000, 45000000, 34110000, 34144900, 34121400, 31682530, 45233200, 44132000, 45221110

Dokument nr: 165940-2024, ZP.271.2.2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 18/04/2024 11:30:00 (UTC+2)

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-554d21ae-e4f6-11ee-a01e-f641a8763d5f

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 18/04/2024 11:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 20 Miesiąc

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Gmina Lewin Kłodzki
Numer rejestracyjny: 8831678631
Adres pocztowy: ul. Nad Potokiem 4
Miejscowość: Lewin Kłodzki
Kod pocztowy: 57-343
Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)
Kraj: Polska
E-mail: inwestycje@lewin-klodzki.pl
Telefon: +48748698428
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.