Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie i montaż siatek przeciw szczurom z kratą antywłamaniową w oknach piwnicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i montaż siatek przeciw szczurom z kratą antywłamaniową w oknach piwnicznych

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czyn"
ul. S. Leszczyńskiego 7
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. 59 307 02 90, 726 481 062
sekretariat@czyn.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 59 307 02 90, 7
Termin składania ofert: 2024-04-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i montaż siatek przeciw szczurom z kratą antywłamaniową w oknach piwnicznych przy Ul. Królowej Jadwigi 4 w Słupsku
zapraszamy do złożenia oferty cenowej
na wykonanie i montaż siatek przeciw szczurom z kratą antywłamaniową w oknach piwnicznych
przy Ul. Kr. Jadwigi 4 w Słupsku.
Postępowanie prowadzone jest w trybie ,,Zapytania o cenę" zgodnie z postanowieniami
Regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom oraz udzielania zamówień na roboty
budowlane SSM ,,CZYN".
Zakres robót do wykonania:
- wykonanie i montaż siatek zapobiegających dostawaniu się szczurów z kratą antywłamaniową
na okienka piwniczne,
- demontaż, wywóz i utylizacja istniejących krat i siatek okiennych,
- naprawa uszkodzeń cokołu po demontażu wszystkich krat antywłamaniowych oraz po montażu
nowych, wraz z uzupełnieniem ubytków tynku, odtworzeniem struktury i malowaniem cokołów
w kolorze identycznym jak istniejący.
Kr. Jadwigi 4
- wymiary ramy okiennej b = 114 cm x h = 66 cm - 8 sztuk
- wymiary ramy okiennej b = 53 cm x h = 41 cm - 96 sztuki
Podane wymiary są uśrednione. Siatka powinna nachodzić na ościeże okienne w taki sposób
aby zapobiegać dostaniu się szczurów do wnętrza piwnic (światło przejścia w dowolnym punkcie
nie większe niż 12 mm). Ramę siatki należy wykonać z profilu stalowego min. L 30x30x2,5,
wyposażyć ją w pręty o średnicy minimum 8mm w rozstawie nie większym niż 20 cm
oraz pomalować farbą podkładową i dwukrotnie chlorokauczukową w kolorze szarym. Należy
zastosować siatkę stalową ocynkowaną o oczku nie większym niż 12mm. Mocowanie ramy
w minimum 4 punktach. Rysunek poglądowy dołączony jako załącznik nr 5. Ilość krat okiennych
do demontażu może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zostaną zdemontowane przez ich właścicieli.
Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu samodzielnego rozpoznania
warunków realizacji przedmiotu zapytania o cenę i uzyskania wszelkich informacji koniecznych
do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy.
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do obrotu stosowania
w budownictwie na podstawie art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 tj.).
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących informacji: producenta
materiałów, które będą użyte do realizacji robót oraz do określenia technologii, w jakiej zadanie
zostanie wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 4 do formularza ofertowego.

Składanie ofert:
Ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć
w zamkniętej kopercie w sekretariacie Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CZYN",
ul. Leszczyńskiego 7, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 05.04.2024 do godz. 15:00
z następującym oznakowaniem: Oferta na wykonanie i montaż siatek przeciw szczurom z kratą
antywłamaniową w oknach piwnicznych przy Ul. Kr. Jadwigi 4 w Słupsku. Dopuszcza się
składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego przy czym w takiej sytuacji decyduje data
wpływu przesyłki do Spółdzielni.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia - ostateczny termin do 30.08.2024 r.

Wymagania:
Wymagany okres gwarancji - minimum 36 miesięcy.
W ofercie należy podać:
1. Łączną cenę brutto obejmującą demontaż starych krat oraz wykonanie i montaż siatek przeciw
szczurom z kratą antywłamaniową wraz z demontażem starych krat oraz uzupełnieniem
ubytków tynku, struktury i malowaniem w kolorze identycznym jak istniejący kolor cokołu .
2. Jednostkową cenę brutto z rozbiciem na:
a) wykonanie dostawa i montaż siatek przeciw szczurom z kratą antywłamaniową (114x66
cm) wraz z uzupełnieniem ubytków tynku, struktury i malowaniem w kolorze
identycznym jak istniejący kolor cokołu w obrębie każdego okna piwnicznego za sztukę,
b) wykonanie dostawa i montaż siatek przeciw szczurom z kratą antywłamaniową (53x41
cm) wraz z uzupełnieniem ubytków tynku, struktury i malowaniem w kolorze
identycznym jak istniejący kolor cokołu w obrębie każdego okna piwnicznego za sztukę,
c) demontaż, wywóz i utylizacja istniejących krat i siatek okiennych (114x66 cm) za sztukę.
d) demontaż, wywóz i utylizacja istniejących krat i siatek okiennych (53x41 cm) za sztukę.
O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej. Wynik
postępowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie
internetowej Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Wykonawców roszczeń z tego tytułu.
W załączniku ,,Obowiązek informacyjny dla osób biorących udział w przetargach, zapytaniach
ofertowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych", stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego zaproszenia oraz Oświadczenie Oferenta dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Informacje na temat przedmiotu zamówienia uzyskać można u Krystiana Teclaf pod
nr telefonu 726 481 062.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.