Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie geodezyjnego operatu synchronizacyjnego (porównawczego)

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie geodezyjnego operatu synchronizacyjnego (porównawczego)

Data zamieszczenia: 2024-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko
powiat: kłodzki
tel.: +48748657523 faks: +48748673232, tel. 74 865 75 20.
j.bieruta@powiat.klodzko.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kłodzko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48748657523 f
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł na niżej opisany przedmiot zamówienia
5. Przedmiotem oferty jest wykonanie geodezyjnego operatu synchronizacyjnego
(porównawczego) na potrzeby prowadzonego przez Ministra Finansów postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia - na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz.U. z 2023 r., póz. 634) -przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości objętej umową, polegającego na odtworzeniu granic dawnej nieruchomości położonej w Jugowie. woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, określonej według daty sprzed 1945 r. (przez Komisję Stanów Zjednoczonych ds. Roszczeń Zagranicznych) jako ulica Grzybowska 20 - poprzez analizę i czynności porównawcze dokumentów archiwalnych (między innymi danych z katastru pruskiego) z dokumentacją zgormadzoną w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
6. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania ww. prac wykonawca uzyska we własnym zakresie.

Dokument nr: GN.1634.2.19.2022.GN2

Składanie ofert:
15. Oferty zgodnie z załączonym wzorem należy przesłać do dnia 26.04.2024 roku, do
godz. 15:30, w jednej z niżej wymienionych form:
- pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
- na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /spklodzko/skrytka lub
/spklodzko/SkrytkaESP
- na adres e-mail: j.bieruta@powiat.klodzko.pl

Miejsce i termin realizacji:
11. Termin realizacji umowy wynosi 150 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
1. Zapytanie kierowane jest do wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2023.1752 ze zm.).
2. Postępowanie odbywa się z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
3. Zamawiający: Starosta Kłodzki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.
4. Wydział realizujący zamówienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
7. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia części lub całości zamówienia osobom trzecim.
8. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Kryterium wyboru oferty jest cena wykonania operatu synchronizacyjnego.
10. Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę, zostanie zawarta umowa na wykonanie operatu synchronizacyjnego.
12. W razie niedotrzymania terminu będą naliczane kary umowne w wysokości 2 % wysokości wynagrodzenia, za jeden dzień zwłoki.
13. Należność za wykonanie niniejszego zlecenia zostanie uregulowana po wykonaniu i odebraniu przez organ ww. pracy, w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zamknięcia zapytania bez dokonania wyboru oferty;
- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.
- żądania przekazania operatu w formie elektronicznej.

Kontakt:
14. Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień: Justyna Bieruta - starszy inspektor ds. regulacji
stanów prawnych nieruchomości, tel. 74 865 75 20.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.