Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie modernizacji schodów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie modernizacji schodów

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 056-66 93 100,, fax. 056-66 12 109, tel. 056- 66 93 124
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 056-66 93 100,,
Termin składania ofert: 2024-05-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o zamówienie na:
Wykonanie modernizacji schodów przy Ul. Wieżowej Toruniu
2. Określenie przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje dokonanie modernizacji schodów przy Ul. Wieżowej w Toruniu.
Opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszego ogłoszenia:
a) Wytyczne wykonania modernizacji schodów przy Ul. Wieżowej
b) Formularz ofertowy

Dokument nr: IR.7013.16.2024/2.RG

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert
Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego lub stronie internetowej Zamawiającego www.mzd.torun.pl.
należy składać do dnia 08 maja 2024 r. do godz. 13:00 w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu, Ul. Grudziądzka 159 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji

Ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 16.09.2024r.

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem zastosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. T.j. Dz.U.2022 r. poz. 1710, 1812, 1922, 2185.
Termin gwarancji: 1 rok.
4. Wymagania stawiane Wykonawcom

a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,

5. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu

a) formularz ,,Oferta" oraz zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6. Forma dokumentów

Dokumenty, tj. formularz ,,Oferta", podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Uwagi:
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 % , przy czym 1% odpowiada 1 pkt gdzie: Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cbad - cena oferty badanej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

Rafał Głowacki -

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.