Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Roboty budowlane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
ul. Fredry12
61-701 Poznań
powiat: Poznań
zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
https://kowr.eb2b.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych przy budynku dworu, wpisanym do rejestru zabytków, w msc. Wyskoć, gm. Kościan.
Wykonanie robót rozbiórkowych: szopy na narzędzia, garażu - wiaty, budynku materiałów pędnych, magazynu sztuk padłych, zbiornika paliwa podziemnego położonych w obr. Nidom Goranin, gm. Czerniejewo.
Wykonanie robót rozbiórkowych: portierni, chlewni - hokeja, garażu położonych w msc. Nowa Dąbrowa, obr. Kwilcz, gm. Kwilcz.
Wykonanie robót rozbiórkowych nieukończonego budynku mieszkalnego znajdującego się w obr. Krowica Zawodnia, msc. Marchwacz, gm. Szczytniki.
Wykonanie robót rozbiórkowych nieukończonego budynku mieszkalnego znajdującego się w obr. Chłapowo, gm. Dominowo.
Wykonanie robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego znajdujących się w obr. Chełminko, gm. Duszniki.
Wykonanie robót rozbiórkowych magazynu nawozów znajdującego się w obr. Biela, gm. Wilczyn.

CPV: 45000000-7, 45110000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00294762, POZ.WOP.260.18.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-13 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosuje się następujące formaty podpisów: XAdES, PAdES, CAdES lub ASIC (zamawiający preferuje stosowanie formatu podpisu PAdES dla plików w formacie .pdf oraz XAdES typ wewnętrzny otaczający dla plików w pozostałych dopuszczalnych formatach). W przypadku korzystania z formatu podpisu XAdES typ zewnętrzny należy pamiętać, żeby plik podpisu przekazać zamawiającemu razem z plikiem podpisywanym.
3. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu osobistego stosuje się następujące formaty podpisów: PAdES.
4. Dokumenty elektroniczne po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego generowane są w formacie .xml lub .pdf i w takim formacie należy przesyłać je do zamawiającego, za wyjątkiem formularza ofertowego i cenowego (jeśli jest wymagany), który/które należy przesłać do Zamawiającego w formacie .pdf
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy https://kowr.eb2b.com.pl/
6. Szczegółowe informacje związane wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zawarte są w Dziale XVII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Działem XXI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Działem XXI SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-13 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.