Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wyposażenie pomieszczeń socjalnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyposażenie pomieszczeń socjalnych

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Fordońska 152
85-752 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
https://platformazakupowa.pl/transakcja/918666
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyposażenie pomieszczeń socjalnych (Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz)
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 DOSTAWA i montaż stalowych szafek ubraniowych o szerokości 30 cm Kolorystyka zgodna z załączonym rysunkiem do postępowania. 7 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Zakład Bydgoszcz
ul. Fordońska 152
85-752, Bydgoszcz (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 DOSTAWA i montaż stalowych szafek ubraniowych o szerokości 40 cm Kolorystyka zgodna z załączonym rysunkiem do postępowania. 13 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Zakład Bydgoszcz
ul. Fordońska 152
85-752, Bydgoszcz (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Zestaw do jadalni stół 80x80 cm Kolorystyka zgodna z załączonym rysunkiem do postępowania. 3 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Zakład Bydgoszcz
ul. Fordońska 152
85-752, Bydgoszcz (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Krzesła do jadalni Kolorystyka zgodna z załączonym rysunkiem do postępowania. 6 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Zakład Bydgoszcz
ul. Fordońska 152
85-752, Bydgoszcz (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Zestaw szafek szafek stojących, kuchennych o długości 310 cm (w tym szafka pod zlewozmywak) Blat kuchenny - kolor jasnoszary 1 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Zakład Bydgoszcz
ul. Fordońska 152
85-752, Bydgoszcz (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Zestaw szafek szafek wiszących, kuchennych o długości 310 cm W zestawie z szafką z ociekaczem nad zlewozmywakiem 1 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Zakład Bydgoszcz
ul. Fordońska 152
85-752, Bydgoszcz (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 918666

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/918666
Termin:
Zamieszczenia : 22-04-2024 14:27:00
Składania : 10-05-2024 16:00:00
Otwarcia : -
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/918666

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
zapraszamy do złożenia oferty na wyposażenie pomieszczeń socjalnych Hali Skręcarek na terenie Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 152 poprzez poniższy formularz elektroniczny.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wyposażenie pomieszczeń socjalnych zgodnie z załączonym do postępowania rysunkiem oraz przedmiotem zamówienia:
1. Dostawa i montaż stalowych szafek ubraniowych o szerokości 30 cm - 7 szt;
2. Dostawa i montaż stalowych szafek ubraniowych o szerokości 40 cm - 13 szt;
3. Zestaw do jadalni stół 80x80 cm - 3 szt;
4. Krzesła do jadalni - 6 szt;
5. Zestaw szafek szafek stojących, kuchennych o długości 310 cm (w tym szafka pod zlewozmywak) - 1 kpl;
6. Zestaw szafek szafek wiszących, kuchennych o długości 310 cm - 1 kpl.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed złożeniem oferty.
W celu szczegółowego omówienia przedmiotu zamówienia niezbędna wizja lokalna Oferenta na terenie Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 152.
Zamawiający wymaga od oferenta, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie):
gwarancji zwrotu zaliczek (Gwarancja na wszystkie i pełne zaliczki wpłacona w wysokości 1:1, ważna do momentu podpisania protokołu odbioru).
gwarancji usunięcia wad i usterek, ważna od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego do końca okresu trwania gwarancji oraz rękojmi.
Gwarancje zostaną wystawione w formie i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.
Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF.
Wykonawca, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów:
Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych;
Dedykowana polisa ubezpieczeniowa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż wartość zamówienia.
Powyższy warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ważnej przez cały okres obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej.
Spełnienie wymagań prawnych i BHP w zależności od specyfiki oferty:
Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie są związane z oferowanym sprzętem lub usługą.
Oferent ma obowiązek wypełnić klauzulę sankcyjną stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.
Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwotą oferty trzeba to wyszczególnić.
Zastrzegamy, że postępowanie przetargowe może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego,
W przypadku:
-pytań merytorycznych oraz chęci odbycia wizji lokalnej, proszę o kontakt z Panem Sławomirem Słupikowskim tel. +48 602 462 400 lub poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- pytań związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję" lub wpisać własne w ofercie (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Oferta HANDLOWA - Proszę o załączenie wypełnionego kosztorysu (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Termin realizacji - Termin realizacji do dnia 30.05.2024 r. - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję" lub wpisać własny w ofercie (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Wizja lokalna - Proszę wskazać termin odbycia wizji lokalnej (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Ważność oferty - 60 dni - proszę potwierdzić wpisując akceptuję (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Okres gwarancji - 60 miesięcy - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. - Załączamy OWZ, proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję" lub załączyć własne warunki
Ogólne_warunki_umów_ [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Wymagania BHP i ochr [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Wymagania dot zarząd [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Referencje - Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
12 Kondycja finansowa firmy - Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
13 Oświadczenie - klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy - Proszę o załączanie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Klauzula Kontrahenta [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
14 Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Oświadczenie o rachu [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Agnieszka Wojtas
TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Fordońska 152
85-752 Bydgoszcz
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.