Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa przekładników

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa przekładników

Data zamieszczenia: 2024-04-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
powiat: piaseczyński
Telefon: +48 223213101
renata.bialek@pse.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Telefon: +48 2232131
Termin składania ofert: 2024-06-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA przekładników na potrzeby Departamentu Eksploatacji w podziale na 7 pakietów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przekładników prądowych/napięciowych/prądowo-napięciowych (kombinowanych) - na wybrane stacje elektroenergetyczne PSE S.A. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 (siedem) Pakietów/Części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - w podziale na poszczególne Części. 4. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego ,,lub równoważne". 5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: DOSTAWA przekładników na potrzeby Departamentu Eksploatacji w podziale na 7 pakietów. Pakiet 1 - DOSTAWA przekładników prądowych o znamionowym napięciu 110 kV.
Opis: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - w podziale na poszczególne Części. 2. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 3. Termin wykonania zamówienia: do 23 miesięcy od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.6 OPZ (cz. II. SWZ).
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0051/1
Główna klasyfikacja (cpv): 31173000 Przekładniki

Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: DOSTAWA przekładników na potrzeby Departamentu Eksploatacji w podziale na 7 pakietów. Pakiet 2 - DOSTAWA przekładników kombinowanych o znamionowym napięciu 110 kV.
Opis: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - w podziale na poszczególne Części. 2. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0051/2
Główna klasyfikacja (cpv): 31173000 Przekładniki

Część zamówienia: LOT-0003
Tytuł: DOSTAWA przekładników na potrzeby Departamentu Eksploatacji w podziale na 7 pakietów. Pakiet 3 - DOSTAWA przekładników napięciowych o znamionowym napięciu 110 kV.
Opis: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - w podziale na poszczególne Części. 2. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 3. Termin wykonania zamówienia: do 13 miesięcy od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.6 OPZ (cz. II. SWZ).
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0051/3
Główna klasyfikacja (cpv): 31173000 Przekładniki

Część zamówienia: LOT-0004
Tytuł: DOSTAWA przekładników na potrzeby Departamentu Eksploatacji w podziale na 7 pakietów. Pakiet 4 - DOSTAWA przekładników prądowych o znamionowym napięciu 220 kV.
Opis: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - w podziale na poszczególne Części. 2. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 3. Termin wykonania zamówienia: do 23 miesięcy od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.6 OPZ (cz. II. SWZ).
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0051/4
Główna klasyfikacja (cpv): 31173000 Przekładniki

Część zamówienia: LOT-0005
Tytuł: DOSTAWA przekładników na potrzeby Departamentu Eksploatacji w podziale na 7 pakietów. Pakiet 5 - DOSTAWA przekładników napięciowych o znamionowym napięciu 220 kV.
Opis: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - w podziale na poszczególne Części. 2. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 3. Termin wykonania zamówienia: do 13 miesięcy od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.6 OPZ (cz. II. SWZ).
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0051/5
Główna klasyfikacja (cpv): 31173000 Przekładniki

Część zamówienia: LOT-0006
Tytuł: DOSTAWA przekładników na potrzeby Departamentu Eksploatacji w podziale na 7 pakietów. Pakiet 6 - DOSTAWA przekładników prądowych o znamionowym napięciu 400 kV.
Opis: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - w podziale na poszczególne Części. 2. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 3. Termin wykonania zamówienia: do 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.6 OPZ (cz. II. SWZ).
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0051/6
Główna klasyfikacja (cpv): 31173000 Przekładniki

Część zamówienia: LOT-0007
Tytuł: DOSTAWA przekładników na potrzeby Departamentu Eksploatacji w podziale na 7 pakietów. Pakiet 7 - DOSTAWA przekładników napięciowych o znamionowym napięciu 400 kV.
Opis: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - w podziale na poszczególne Części. 2. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 3. Termin wykonania zamówienia: do 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.6 OPZ (cz. II. SWZ).
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0051/7
Główna klasyfikacja (cpv): 31173000 Przekładniki

CPV: 31173000

Dokument nr: 250353-2024, 2024/WNP-0051

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 04/06/2024 11:30:00 (UTC+2)
Miejsce: Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://przetargi.pse.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 04/06/2024 11:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Adres obiektu, którego dotyczy przedmiot zamówienia został podany w części II SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 23 Miesiące

Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Adres obiektu, którego dotyczy przedmiot zamówienia został podany w części II SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Numer rejestracyjny: 526-27-48-966
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin - Jeziorna
Kod pocztowy: 05-520
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, Centralna Jednostka Inwestycyjna
E-mail: renata.bialek@pse.pl
Telefon: +48 223213101
Adres strony internetowej: https://www.pse.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://przetargi.pse.pl
Profil nabywcy: https://przetargi.pse.pl
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.