Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie rocznego przeglądu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie rocznego przeglądu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mysłakowice
ul. Szkolna 5
58-533 Mysłakowice
powiat: karkonoski
tel.756439960 ; fax 756439999, tel. 75 64 39 986
ri@myslakowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mysłakowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.756439960 ; fax
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na
wykonanie rocznego przeglądu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie
gminy Mysłakowice.
Opis przedmiotu zamówienia w celu rozeznania rynku:
Przedmiotem postępowania jest wykonanie rocznego przeglądu technicznego gminnych placów
zabaw, siłowni zewnętrznych i skateparku na terenie Gminy Mysłakowice, na podstawie art. 62
ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i
innych obowiązujących przepisów oraz sporządzenie raportu z tego przeglądu wraz z wpisem do
książek obiektów.
Przegląd musi zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia wymagane prawem
(w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie) oraz spełniać
wymagania ustawy Prawo budowlane i innych obowiązujących przepisów. Kontrolę należy
opracować dodatkowo na podstawie Polskich Norm dotyczących wyposażenia placów zabaw,
nawierzchni, instalacji oraz kontroli, konserwacji i eksploatacji urządzeń. Przegląd techniczny musi
zostać wykonany dla następujących elementów każdego urządzenia na placu zabaw i siłowni
zewnętrznej.: fundamentu, konstrukcji, powłok malarskich, uchwytów, zabezpieczenia, nawierzchni
wokół urządzenia oraz innych elementów urządzenia poprzez opisanie danego elementu, ogólną
ocenę obecnego stanu oraz wskazaniu prac i robót do wykonania w celu poprawy stanu elementu
łącznie z dokumentacją fotograficzną.
Obiekty, na których należy przeprowadzić przegląd:
Lp. Lokalizacja Plac
zabaw
Ogrodzenie Piaskownica Siłownia
1. Mysłakowice dz. nr 1203
ul. Daszyńskiego
TAK TAK NIE TAK
2. Mysłakowice dz. nr 970, 958/60, 969/11
ul. Włókniarzy
TAK TAK TAK TAK
3. Mysłakowice dz. nr 634
ul. Sułkowskiego (park)
NIE NIE NIE TAK
4. Mysłakowice , dz. nr 459/21
ul. Polna
TAK TAK TAK NIE
5. Łomnica dz. nr 456/14
ul. Karkonoska (boisko)
TAK NIE NIE TAK
6. Łomnica dz. nr 472
ul. Karkonoska 36
TAK TAK TAK TAK
7. Kostrzyca dz. nr 44/5
ul. Kościuszki (boisko)
TAK NIE TAK TAK
8. Bukowiec dz. nr 52 i 53
pomiędzy Ul. Wiejską a Ul. Szkolną
TAK TAK TAK TAK
9. Karpniki dz. nr 420/1
ul. Sportowa (boisko)
NIE NIE NIE TAK
10. Karpniki dz. nr 17/1
ul. Rudawska
TAK TAK TAK TAK
11. Wojanów dz. nr 31/50
(boisko)
TAK NIE TAK TAK
12. Bobrów dz. nr 43/6
(obok pałacu)
TAK NIE TAK TAK
13. Gruszków dz. nr 267/4 TAK TAK NIE TAK
14. Dąbrowica dz. nr 89/45
(boisko)
TAK TAK NIE TAK
15. Dąbrowica dz. nr 62/1 NIE NIE NIE TAK
16. Dąbrowica dz. nr 20 TAK TAK TAK NIE
17. Skatepark dz. nr 618/22 NIE NIE NIE NIE
Z powyższych czynności należy sporządzić raport z przeglądu w 1 egz. wersji papierowej
(składający się z 17 protokołów, po 1 na każdy plac zabaw/siłownię) i 1 egz. na płycie CD lub na
pendrive (w formacie doc. i pdf). Należy również opracować zalecenia i wnioski wraz
z dokumentacją fotograficzną oraz dokonać wpisów do książek obiektów. Szczegółowy zakres
raportu będzie konsultowany z Zamawiającym na wszystkich etapach przygotowania i realizacji.
Protokoły składające się na raport wraz z oceną stanu technicznego wszystkich urządzeń należy
sporządzić osobno do poszczególnych obiektów.

Dokument nr: RGK.7021.03.2024.DTW

Składanie ofert:
Szacunkową wartość zamówienia należy złożyć w formie e-mail na adres ri@myslakowice.pl w
terminie do dnia 09.02.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
Obiekty, na których należy przeprowadzić przegląd: - opis
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania do dnia 31.03.2024 r.

Wymagania:
Zamówienia udzieli się wykonawcy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mysłakowice
0050.13.2021 z 09.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto w Urzędzie Gminy
Mysłakowice" oraz Zarządzenia nr 0050.10.2022 zmieniającego Zarządzenie w sprawie
,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
130 000 złotych netto w Urzędzie Gminy Mysłakowice", Gmina Mysłakowice udziela zamówienia
publicznego nie przekraczającego kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 z późniejszymi zmianami).
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy dysponujący
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje
przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz posiada aktualne
członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

Kontakt:
Osobą do kontaktu jest Daria Tadeusz - Wadecka - tel. 75 64 39 986.
Wójt Gminy Mysłakowice

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.