Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o
ul. Łukasiewicza 4
05-200 Wołomin
powiat: wołomiński
Telefon: +48 22 318 14 92
przetargi@mzo.wolomin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wołomin
Wadium: 15 000 zł
Nr telefonu: Telefon: +48 22 318
Termin składania ofert: 2024-02-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego Do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozładunek kruszywa, polegający na rozłożeniu wymaganej przez Zamawiającego grubości warstwy kruszywa. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego Do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozładunek kruszywa, polegający na rozłożeniu wymaganej przez Zamawiającego grubości warstwy kruszywa. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Wewnętrzny identyfikator: ZP/1/2024
Główna klasyfikacja (cpv): 14212200 Kruszywo
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 44113140 Kamień drogowy, 60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

CPV: 14212200, 44113140, 60112000, 60100000

Dokument nr: 76920-2024, ZP/01/2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 26/02/2024 11:00:00 (UTC+1)
Miejsce: https://mzowolomin.eb2b.com.pl

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Adres dokumentów zamówienia: https://mzowolomin.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 26/02/2024 10:45:00 (UTC+1)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Łukaszewicza 4
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na formularzu JEDZ sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZZamawiający informuje, że Wykonawca w JEDZ może ograniczyć się do wypełniania sekcji fa): Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZW części III lit. D JEDZ Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowegoWykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w części II sekcji D JEDZ. Nie jest natomiast zobowiązany do przedstawienia dla Podwykonawcy informacji wymaganych w części II sekcji A i B oraz części III JEDZ, bowiem Zamawiający nie stawia wymogu oddzielnego składania JEDZ dotyczącego Podwykonawcy, na którego zdolnościach Wykonawca nie polegaInstrukcja wypełniania JEDZ jest zamieszczona na następującej stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawozamowienpublicznychregulacje/prawokrajowe/jednolityeuropejskidokumentzamowienia pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ dostępne jest elektroniczne narzędzie przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o narzędzie opracowane przez Komisję Europejską, które może być wykorzystane do realizacji obowiązku przekazywania JEDZ w formie elektronicznej 2. Jeżeli dotyczy - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Oświadczenie na formularzu JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp)Jeżeli dotyczy - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp - Oświadczenie na formularzu JEDZ, składa podmiot udostępniający zasoby. Oświadczenie to winno potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Łukasiewicza 4
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 12 Miesiąc

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 1251618560
Adres pocztowy: ul. Łukasiewicza 4
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Kraj: Polska
E-mail: przetargi@mzo.wolomin.pl
Telefon: +48 22 318 14 92
Faks: +48 22 318 14 92
Adres strony internetowej: https://mzo.wolomin.pl/
Role tej organizacji:
Nabywca

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.