Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Podział działek

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Podział działek

Data zamieszczenia: 2024-03-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Olkusz
Rynek 1
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
tel.: /032/ 6260100, fax /032/ 6260217, /032/ 6260109
przetarg@umig.olkusz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: /032/ 6260100,
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Podział działek nr 321/6 , 321/5, 322/1, 322/2, 327, 328/2, 333, 334/4, 339/4, 337/8, 341/17, 341/14
II. Opis przedmiotu zamówienia
1.Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze sporządzeniem wstępnego projektu podziału oraz projektu podziału działek nr 321/6 , 321/5, 322/1, 322/2, 327, 328/2, 333, 334/4, 339/4, 337/8, 341/17, 341/14 położonych w obr. Zederman. Celem podziału jest wydzielenie terenu przeznaczonego w mpzp pod drogę publiczną ,,10KDD".

Dokument nr: KBZ.271.1.30.2024

Składanie ofert:
III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.04.2024r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres:*Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32 - 300 Olkusz w zaklejanej kopercie z dopiskiem ,,Podział działek obr. Zederman"

lub

b) w wersji elektronicznej na e-mail*: przetarg@umig.olkusz.pl,

Miejsce i termin realizacji:
a) Terminy wykonania zamówienia:*

- Wstępny projekt podziału działek, zgodnie z mpzp do 15 dni od dnia zawarcia umowy,

- Podział działek w terminie do 80 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego zlecenia po uprawomocnieniu się postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działek,

- Stabilizacja znaków granicznych w terminie do 50 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego zlecenia stabilizacji które nastąpi po uprawomocnieniu decyzji o podziale działek i ujawnieniu w ewidencji,

Wymagania:
b) okres gwarancji: * nie dotyczy,

c) warunki płatności* do 21 dni,

d) kryterium oceny ofert - cena 100%

2. O udzielenie zamówienia określonego w zaproszeniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zamawiający wymaga dysponowania w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie sporządzanie dokumentacji do celów prawnych oraz podziału nieruchomości (gruntów)

3. Cenę oferty (brutto) należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego, cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
IV. Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- podpisany załącznik 1 ,,Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych".

Kontakt:
4. Osoby do kontaktu : Celina Kocjan - tel . 32 626 01 09 ( Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem ).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.