Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont wnętrza budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont wnętrza budynku

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
powiat: Warszawa
budowlany@pgsw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont wnętrza budynku Prokuratury Rejonowej we Włocławku Ul. Okrężna 2c, 87-800 Włocławek"
zapraszamy do złożenia oferty.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. póz. 1610).
1. Przedmiot zamówienia: ,,Remont wnętrza budynku Prokuratury Rejonowej we Włocławku Ul. Okrężna 2c, 87-800 Włocławek"
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie kosztów prac poniesionych przez pracowników osadzonych zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zatrudnionych przez Zamawiającego na podstawie skierowania do pracy, stanowiących min. 30% ogółu osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

Dokument nr: 16/05/24/BUD

Składanie ofert:
7. Ofertę należy przesłać na adres mailowy/adres Zamawiającego - budowlany@pgsw.pl / Sekretariat PGSW Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa do dnia 06.06.2024r. godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji: 31.10.2024r.

Wymagania:
4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim zgłoszeniu.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: budowlany@pgsw.pl
6. Kryteria wyboru ofert, wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca - stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferty, które wpłyną na adres inny niż wyżej podany, nie będą uwzględniane.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny albo w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik do Zapytania ofertowego;
2) aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy;
4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzjelenia zamówienia, oraz inne wymagane dokumenty (jeśli dotyczy).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.