Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1159z dziś
7588z ostatnich 7 dni
27059z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu wraz ze sporządzeniem projektu ustalenia...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu wraz ze sporządzeniem projektu ustalenia klasyfikacji gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb aktualizacji operatu ewidencyjnego

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Żurominie
Plac Józefa Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin
powiat: żuromiński
tel. 23 65 74 700
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żuromin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23 65 74 700
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 tys. zł.
III. Opis Przedmiotu Zamówienia - przedmiotem zamówienia jest ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu wraz ze sporządzeniem projektu ustalenia klasyfikacji gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb aktualizacji operatu ewidencyjnego na działkach ewidencyjnych nr 305 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Łaszewo, gmina Siemiątkowo w związku ze złożonym wnioskiem przez właściciela o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu, z uwagi na zmianę sposobu użytkowania z lasu nr rolę .
Projekt należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi sprawy gleboznawczej klasyfikacji gruntów: Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne( Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 219).
Ustalając typy i klasy bonitacyjne gruntu należy opierać się na danych zawartych w Urzędowej tabeli klas gruntów stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. pozycja 1246).

Dokument nr: RiŚ.6641.6.2024

Składanie ofert:
IX Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę wraz z załącznikami można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie , Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin ( I piętro pokój nr 32) lub wysłać za pośrednictwem poczty w terminie do 10.06.2024 r. do godz. 1530 na ww. adres. Za złożenie oferty uznaje się moment wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Żurominie. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i opatrzonej napisem ;" Oferta na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntu dla sprawy RiŚ.6641.6.2024"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia : 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
V. Wszelkie koszty z wyżej opisanymi zadaniami ponosi Oferent
VI. Kryteria oceny ofert:
Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierająca przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego.
VII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania i odstąpienia od wyboru oferty oraz zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
VIII. Zawartość oferty:
- Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do realizacji tego zadania;
- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.