Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Tel. 52 37-05-729, fax 52 37-05-716
l.wyczynska@zdw-bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 52 37-05-729, f
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca -sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku biurowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Ul. Dworcowa 80 na okres od 01.07. 2024 do 30.06.2026 roku.
Zakres:
1. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) do siedziby Zamawiającego: Ul. Dworcowa 80, Bydgoszcz.
2. Szacowana łączna ilość dostarczanego paliwa gazowego ok 300 000 kWh na 24 miesiące, ma zastosowanie wyłącznie kalkulacyjne nie stanowi zobowiązania jego zakupu.
3. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego ilości gazu.
4. Ciśnienie paliwa gazowego w miejscu podłączenia minimalne 1,6 kPa maksymalne 2,5 kPa

Dokument nr: ZDW.N10.362.24.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10. 06.2024 na formularzu oferty na adres Zamawiającego e-mail: l.wyczynska@zdw-bydgoszcz.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od 01.07. 2024 do 30.06.2026 roku

Wymagania:
Warunki płatności:
1. Rozliczenia za paliwo gazowe dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.
Inne dane:
W przypadku wykonawców działających w postępowaniu przez pełnomocnika, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, podpisane przez mocodawcę będącego osobą fizyczną lub przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej., o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Luiza Wyczyńska

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.