Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1070z dziś
7500z ostatnich 7 dni
26970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie nasadzeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie nasadzeń

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie Dział Utrzymania Przestrzeni Publicznej
ul. Libumia 4
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
tel. 33 479 52 52, tel. 33 85 82 890
przetargi@mzd.cieszyn.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 479 52 52, t
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwraca się z zapytaniem ofertowy o wycenę oraz złożenie oferty na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie miasta Cieszyna.
Przedmiot zamówienia:
Zakres prac, będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
1. pozyskanie (zakup u producenta), transport i zabezpieczenie (do czasu realizacji nasadzenia) materiału szkółkarskiego;
2. przygotowanie terenu do nasadzeń (wykoszenie, odchwaszczenie, uporządkowanie, przerycie, wyrównanie, itp.);
3. sadzenie drzew liściastych i iglastych na terenach zieleni (pasy drogowe- zieleń przyuliczna, parki, zieleńce, zadrzewienia i zakrzewienia);
4. zabezpieczenie zasadzonego materiału szkółkarskiego (np. poprzez opalikowanie i założenie taśm stabilizujących, zabezpieczenie przed uszkodzeniem pnia podczas wykaszania trawy osłonami z tworzywa sztucznego, ściółkowanie zrębkami lub korą).
Szczegółowy opis nasadzeń został określony w załączonym planie nasadzeń (załącznik nr 1). Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2.

Dokument nr: DPP.52.16.2024

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w siedzibie MZD w Cieszynie dnia 10.06.2024 r. o godz. 13:00.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Ul. Libumia 4, I piętro, pok. nr 203 lub na email: przetargi@mzd.cieszyn.pl z dopiskiem: ,,Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie miasta Cieszyna" do dnia 10.06.2024 r. do godz. 11:00. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Terminy realizacji zadania:
Do dnia 28.06.2024 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonywali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na nasadzeniu drzew i krzewów na ogólnodostępnych terenach zieleni (komunalnych, osiedlowych, itp.) o łącznej wartości co najmniej 50.000 zł brutto.
Wymagane elementy oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (zał. nr 5)
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał nr 3);
3) wykaz usług (zał. nr 4).
Kryterium oceny oferty:
cena oferty - 100 %
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą: Patrycja Zdań- Inspektor w Dziale Utrzymania Przestrzeni Publicznej tel. 33 479 52 52, e-mail: dppmzd@mzd.cieszyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.