Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa: ŚRUBY i NAKRĘTKI W POWŁOCE OCHRONNEJ CYNKOWEJ

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa: ŚRUBY i NAKRĘTKI W POWŁOCE OCHRONNEJ CYNKOWEJ

Data zamieszczenia: 2024-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. Św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków
powiat: Kraków
azalecin@mpk.krakow.pl
https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,167210,06d9ef9e305afcb5d5dd0dff6eda7ee7.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA: ŚRUBY i NAKRĘTKI W POWŁOCE OCHRONNEJ CYNKOWEJ A4 O GR. 12 u
Przedmiot zamówienia:
Szanowni Państwo,
niniejszym zapraszam Państwa do przedstawienia oferty na dostawę części / materiałów zgodnie z poniższą specyfikacją.
1. NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA WYSOKA WYM. M16X1,5 MM KL.8.8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u [DIN 982 / ISO 10512] Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ GWINT DROBNOZWOJNY - 20 szt.
2. NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA WYM. M24X2,0 KL.8.8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u [PN 82175/DIN 985 / ISO 10511] Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ GWINT DROBNOZWOJNY - 20 szt
3. NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA WYM. M16x1,5 - 8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u [PN 82175/DIN 985 / ISO 10511] Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ GWINT DROBNOZWOJNY - 20 szt.
4. ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA WYM. M16x1,5x110 MM KL.8.8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u [PN 82101 / DIN 960 /ISO 8765] GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI TRZPIENIA - 20 szt.
5. ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA WYM. M16x1,5x130 MM KL.8.8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u [PN 82101 / DIN 960 /ISO 8765] GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI TRZPIENIA - 20 szt.
6. ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA WYM. M12x1,25x80 MM KL.10.9 OCYNK [PN 82101 / DIN 960 /ISO 8765] GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI TRZPIENIA - 20 szt.
Dla pozycji 1 do 5 - dowolna pasywacja powłoki cynkowej A4
Wymagane potwierdzenie (atest, certyfikat) wykonania powłoki cynkowej A4
ZAMIENNIKÓW NIE DOPUSZCZA SIĘ
Transport po stronie dostawcy
Płatność: przelew 30 dni
CENA WINNA UWZGLĘDNIAĆ KOSZT DOSTAWY.
OFERTY CZĘŚCIOWE LUB ZAWIERAJĄCE PROPOZYCJE ZAMIENNIKÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
PŁATNOŚĆ ZA DOSTARCZONY TOWAR ZOSTANIE ZREALIZOWANA PRZELEWEM W TERMINIE DO 30 DNI OD DNIA OTRZYMANIA PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEJ FAKTURY POD WARUNKIEM PEŁNEJ REALIZACJI DOSTAWY, NA KTÓRĄ OPIEWA FAKTURA
W OFERCIE PROSZĘ BEZWZGLĘDNIE PODAĆ TERMIN REALIZACJI DOSTAWY OD DNIA OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA .
BRAK ODPOWIEDNIEGO WPISU BĘDZIE SKUTKOWAŁ DYSKWALIFIKACJĄ CAŁEJ OFERTY KTÓRA NIE BĘDZIE PRZEZ NAS ROZPATRYWANA
PROSZĘ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ WYRAŻONEJ W CENACH NETTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY WSKAZANĄ W SPECYFIKACJI.
Warunki zapytania ofertowego:
- o ile nie wskazano inaczej w specyfikacji, miejscem dostawy towaru jest Magazyn Centralny MPK SA. Adres: MPK SA, Magazyn Centralny, Ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków,
- w przypadku przedstawienia ceny w walucie proszę o podanie tabeli kursowej, wg której zostanie wykonane przeliczenie należności na PLN,
- proszę o określenie terminu dostawy liczonego w dniach od dnia otrzymania zamówienia,
- jeżeli dostawa towaru miałaby miejsce w partiach proszę o określenie ilości dostawy i terminu dostawy dla każdej partii liczonego od dnia otrzymania zamówienia,
- proszę o określenie terminu ważności oferty, termin ważności oferty nie może być krótszy niż 30 dni licząc od terminu przesłania oferty,
- płatność za dostarczony towar zostanie zrealizowana przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury pod warunkiem pełnej realizacji dostawy, na którą opiewa faktura,
- sprzedający udziela gwarancji na dostarczone części na okres nie krótszy 12 m-cy od dnia dostawy, proszę o potwierdzenie okresu gwarancji,
- ewentualne reklamacje będą rozpatrywane przez sprzedającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji złożonej w formie elektronicznej. Sprzedający akceptuje złożenie reklamacji w formie elektronicznej, o ile MPK SA wybierze taką formę.
- w przypadku nieterminowej dostawy lub nieterminowej wymiany wadliwego przedmiotu lub nieterminowego rozliczenia reklamacji z zamówienia na wolny od wad, sprzedający będzie uznany przez zamawiającego notą obciążeniową w wysokości 1% wartości netto danej partii
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
Ewentualny pytania proszę kierować na mój adres mailowy.
Niniejsze zapytanie nie jest udzieleniem zamówienia i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec MPK SA
Andrzej Zaleciński
MPK S.A. w Krakowie
Dział Zaopatrzenia
Telefon: 12 254 19 34
azalecin@mpk.krakow.pl
Adres Dostawy
Magazyn Centralny MPK S.A.
ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków
Dane do faktury
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. Św. Wawrzyńca 13,
31-060 Kraków
Adres do korespondencji:
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków
http://www.mpk.krakow.pl
tel.: 12 254 10 00; fax: 12 254 10 13
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE, UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13, 31-060 KRAKÓW
OZNACZENIE SĄDU REJESTROWEGO: SĄD REJON. DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NUMER NIP: 679-008-56-13
NUMER KRS: 0000025692POBIERZ AKTUALNY ODPIS KRS
NUMER REGON: 003-911-311
KAPITAŁ ZAKŁADOWY / KAPITAŁ WPŁACONY: 84 882 400,00PLN /84 882 400,00 PLN
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA WYSOKA WYM. M16X1,5 MM KL.8.8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u DIN 982 / ISO 10512] Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ GWINT DROBNOZWOJNY - 20 szt. [Czytaj
2. NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA WYM. M24X2,0 KL.8.8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u PN 82175/DIN 985 / ISO 10511] Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ GWINT DROBNOZWOJNY - 20 szt. [Czytaj
3. NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA WYM. M16x1,5 - 8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u PN 82175/DIN 985 / ISO 10511] Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ GWINT DROBNOZWOJNY - 20 szt. [Czytaj
4. ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA WYM. M16x1,5x110 MM KL.8.8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u PN 82101 / DIN 960 /ISO 8765] GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI TRZPIENIA - 20 szt. [Czytaj
5. ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA WYM. M16x1,5x130 MM KL.8.8 POWŁOKA OCHRONNA ZN A4 GRUBOŚĆ POWŁOKI >= 12 u PN 82101 / DIN 960 /ISO 8765] GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI TRZPIENIA - 20 szt. [Czytaj
6. ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA WYM. M12x1,25x80 MM KL.10.9 OCYNK PN 82101 / DIN 960 /ISO 8765] GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI TRZPIENIA - 20 szt. [Czytaj

Dokument nr: Z58/97298/aktualizacja1

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,167210,06d9ef9e305afcb5d5dd0dff6eda7ee7.html

TERMIN SKŁADANIA: 2024-06-07 10:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,167210,06d9ef9e305afcb5d5dd0dff6eda7ee7.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 85%
2. Termin dostawy: dni robocze 10%
3. Certyfikat wykonania powłoki ochronnej cynkowej A4 5%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Andrzej Zaleciński
tel:
e-mail: azalecin@mpk.krakow.pl
Dostawa: ŚRUBY i NAKRĘTKI W POWŁOCE OCHRONNEJ CYNKOWEJ A4 O GR. 12 uOsoba kontaktowa:
Andrzej Zaleciński
tel:
e-mail: azalecin@mpk.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.