Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne - Kraków

Znaleziono 283 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2016-07-27

Remont ogrodzenia z siatki stalowej wraz z wymianą bramy wjazdowej

małopolskie, Wadowice
Składanie ofert do: 2016-08-03
czytano: 7 razy

2016-07-27

Remont trzech pomieszczeń socjalnych oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 26 razy

2016-07-27

Modernizacja kotłowni kompleksu budynków Szpitala Uzdrowiskowego

wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na ruszcie metalowym, 1-warstwowy o pow. ok. 48,80m2 w pomieszczeniu kotłowni,...

małopolskie, Rabka-Zdrój
Składanie ofert do: 2016-08-09
czytano: 24 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2016-07-27

Przebudowa składu drewna

śląskie, Ślemień
Składanie ofert do: 2016-08-04
czytano: 6 razy

2016-07-27

Legalizacja ciepłomierzy prod. Apoator dn 15 mm w lokalach

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-04
czytano: 21 razy

2016-07-27

Przebudowa mostu - demontaż poręczy, frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie izolacji płyty, rozebranie podbudowy

formowanie i zagęszczanie nasypu, czyszczenie powierzchni betonowych, wykucie skorodowanego zbrojenia, zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed...

małopolskie, Proszowice
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 3 razy

2016-07-27

Remont drogi gminnej od km 0 + 400 do km 0 + 780 (jezdnia: nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm)

Pobocza utwardzone tłuczniem (profilowanie i zagęszczanie), podbudowy z tłucznia kamiennego układane warstwami, wyrównanie istniejącej podbudowy...

świętokrzyskie, Działoszyce
Składanie ofert do: 2016-08-12
czytano: 10 razy

2016-07-27

Modernizacja drogi tłuczniowej - wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym; profilowanie i zagęszczenie podłoża

wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowej; wykonanie nawierzchni asfaltowej...

małopolskie, Czernichów
Składanie ofert do: 2016-08-09
czytano: 16 razy

2016-07-27

Przebudowa dróg rolniczych - wykonanie koryta o szer. 3,50 m; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża; ułożenie geowłókniny separacyjnej

Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym; wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 15 cm...

małopolskie, Czernichów
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 16 razy

2016-07-27

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka nawierzchni drogowych i ogrodzeń, roboty ziemne

Roboty montażowe kanalizacyjne, skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, inne roboty, przewiert, odtworzenie nawierzchni drogowych i ogrodzeń

śląskie, Wilamowice
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 12 razy

2016-07-27

Remont dróg gminnych w km 0+017-1+395, km 0+835-1+146, w km 0+008-0+243, 0+313, 0+450, 0+595, 0+638, 0+715, 0+800, 0+810-1+206, w km 0+596-0+685, 0+690

0+768, 0+770-0+786, km 0+000-0+345, km 0+186, 0+006-0+030, km 0+365-0+698, 0+280-0+335, km 0+014-0+250, 0+012, km 0+042-0+156, km 0+006-0+316...

małopolskie, Bochnia
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 7 razy

2016-07-27

Opróżnianie oraz oczyszczanie separatorów i osadników w obiektach

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-12
czytano: 18 razy

2016-07-27

Remont ściany elewacyjnej

małopolskie, Czernichów
Składanie ofert do: 2016-08-05
czytano: 17 razy

2016-07-27

Zagospodarowanie terenu działki urządzeniami małej architektury

małopolskie, Bochnia
Składanie ofert do: 2016-08-03
czytano: 5 razy

2016-07-27

Przebudowa gazociągu stalowego niskiego ciśnienia na PE dn 125 wraz z budową przyłączy

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 10 razy

2016-07-27

Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem

małopolskie, Braciejówka
Składanie ofert do: 2016-08-04
czytano: 16 razy

2016-07-27

Zakup i montaż tzw. „Piłkochwytów” wzdłuż ogrodzenia przy boisku wielkofunkcyjnym

małopolskie, Witeradów
Składanie ofert do: 2016-08-04
czytano: 12 razy

2016-07-27

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym

małopolskie, Olkusz
Składanie ofert do: 2016-08-05
czytano: 13 razy

2016-07-27

Remont drogi w km 0+000 - 0+400 - ścinanie poboczy, cięcie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit.

wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna gr. 5 cm, wykonanie przełomów, uzupełnienie poboczy tłuczniem, oczyszczenie rowów

małopolskie, Myślenice
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 16 razy

2016-07-27

Przebudowa drogi gminnej, odcinek od km 1+400 do km 2+695 - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł. 20 cm - 283,00 m2

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł. 25 cm - 780,00 m2, wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów - 243,52 m3...

świętokrzyskie, Czarnocin
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 8 razy

2016-07-27

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

świętokrzyskie, Kazimierza Wielka
Składanie ofert do: 2016-08-12
czytano: 19 razy

2016-07-27

NAPRAWA ELEMENTÓW ZBIORNIKA WODNEGO

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-08
czytano: 19 razy

2016-07-27

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa magistrali wodociągowej wraz z przyłączami - kanały główne PCV o średnicy 200 mm, przyłącza kanalizacyjne 160 mm

pompownie sieciowe, pompownie przydomowe, rurociągi tłoczne oraz studzienki kanalizacyjne - kanał sanitarny grawitacyjny PCV fi 200 L=1111,5 mm,...

małopolskie, Sułkowice
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 15 razy

2016-07-27

Dostawa wraz z instalacją dźwigu towarowego

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-11
czytano: 5 razy

2016-07-27

Budowa sieci wodociągowej, obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej, budowę sieci wodociągowej, wymianę rury stalowej wodociągowej fi200mm

Wymiana rury stalowej fi200mm, wymiana rury stalowej wodociągowej fi 200mm w pasie drogowym, budowę sieci wodociągowej, rozbudowę sieci wodociągowej...

śląskie, Wilamowice
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 15 razy

2016-07-27

Wymiana posadzki na podłodze, w tym wyrównanie podłoża i gruntowne jego przygotowanie, wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej

położenie, klejenie oraz zgrzewanie wykładziny z PCV z wywinięciem na ściany wys. 10 cm w dwóch kolorach na korytarzu i w salach - 100 + 86 + 60 = 246...

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-08
czytano: 20 razy

2016-07-27

Zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu nawierzchni drewnianej na istniejącym placu asfaltowym, budowie obiektów malej architektury, w tym urządzeń zabawowych

montażu nowych ławek, koszy na śmieci, nowego ogrodzenia wraz z projektem zieleni w miejscu publicznym

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 10 razy

2016-07-27

Remont progu kaszycowego na dolnym stanowisku zapory

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-17
czytano: 18 razy

2016-07-27

Remont schodów zewnętrznych z podestem wraz z elektrycznym systemem odladzania przed głównym wejściem do budynku

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 15 razy

2016-07-27

Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ulicy

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-09
czytano: 11 razy

2016-07-27

Remont drogi stokowej odcinek I

15cm - warstwa górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, 25cm - warstwa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego...

małopolskie, Limanowa
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 11 razy

2016-07-27

Wykonanie instalacji SAP oraz oświetlenia ewakuacyjnego w budynku

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-08-16
czytano: 17 razy

2016-07-27

Budowa drogi w zakresie obejmującym budowę/przebudowę odcinków dróg o łącznej długości około 0,64 km, budowę ronda, przebudowę 1 skrzyżowania

Budowę 4 zjazdów publicznych i 6 zjazdów indywidualnych, budowę/przebudowę ciągów pieszych o długości około 0,28 km, budowę/przebudowę ciągów...

małopolskie, Bochnia
Składanie ofert do: 2016-08-09
czytano: 16 razy

© eurobudowa.pl 2004-2016

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.