Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Baza przetargów, zlecenia budowlane - Zakliczyn

Znaleziono 119 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2014-10-20

Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej (pow. do ocieplenia - 420 m2)

małopolskie, Nowy Sącz
bezpłatny dostęp
Składanie ofert do: 2014-10-30
czytano: 30 razy

2014-10-20

Remont części pomieszczeń zaplecza kuchni w budynku

Roboty budowlane Remont pomieszczeń magazynowych - magazyn płodów rolnych - demontaż drewnianych zabudów ścian, - demontaż drewnianych podestów...

małopolskie, Krynica-Zdrój
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 14 razy

2014-10-20

Przeprowadzenie pomiarów ciągłości powłoki izolacyjnej na gazociągach w/c - 3 zadania

podkarpackie, Jasło
Składanie ofert do: 2014-10-23
czytano: 1 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2014-10-20

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw

małopolskie, Siedliska
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 15 razy

2014-10-20

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40m x20m: zdjęcie wierzchniej warstwy, korytowanie, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego różnych frakcji oraz budowa placu zabaw

wykonanie odwodnienia boiska drenaż, wykonanie nawierzchni syntetycznej-sztuczna trawa, montaż wyposażenia sportowego (bramki, słupki do siatkówki,...

małopolskie, Trzciana
Składanie ofert do: 2014-11-05
czytano: 1 razy

2014-10-20

REMONT DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+295 - remont nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz wykonanie poboczy

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 11 razy

2014-10-20

Remont drogi w km 0+400 - 0+800 - roboty ziemne związane z miejscową wymianą konstrukcji drogi na odkształceniach

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej, mineralno-asfaltowej, średniej gr. 5 cm po zagęszczeniu

małopolskie, Borzęcin
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 5 razy

2014-10-20

Poprawa jakości powietrza - montaż instalacji solarnych i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy

instalacje solarne wraz z podłączeniem do istniejących instalacji c.w.u., przebudowa instalacji c.w.u. oraz wymiana kotłów gazowych

małopolskie, Gdów
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 9 razy

2014-10-20

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

roboty budowlane związane z : - rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr. 213, 185 - rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej na dz. nr. 213, 242-3,...

małopolskie, Muszyna
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 5 razy

2014-10-20

Remont dróg powiatowych - roboty rozbiórkowe, czyszczenie i skropienie nawierzchni, wykonanie warstwy profilowej

wykonanie warstwy ścieralnej, ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem

małopolskie, Nowy Wiśnicz
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 11 razy

2014-10-20

Organizacja placu zabaw

małopolskie, Gdów
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 13 razy

2014-10-20

Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w Klęczanach - 3 odcinki - roboty rozbiórkowe starej linii, wykonanie wykopów, układanie kabla, montaż linii napowietrznej NN

montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych z wysięgnikiem, montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku

małopolskie, Gorlice
Składanie ofert do: 2014-11-06
czytano: 14 razy

2014-10-20

Remont drogi powiatowej w km 4+250 - 5+620- roboty przygotowawcze, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni, - skropienie emulsją asfaltową

wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 4 cm, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o...

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 10 razy

2014-10-19

Przebudowa i rozbudowa Szkoły o część z salą widowiskowo - sportową - roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego, usunięcie warstwy ziemnej urodzajnej grubości 20 cm - 924 m2, wykop - 284,8m3

zasypanie wykopów - 246 m3, ławy, stopy i ściany fundamentowe: ławy o szerokości do 0,6m w ilości 15,53 m3, o szerokości do 0,8m w ilości 24,27 m3,...

podkarpackie, Wadowice Górne
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 9 razy

2014-10-19

DOKOŃCZENIE REMONTU PODWÓRKA ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BUDYNKU (smarowanie na zimno emulsją asfaltową, izolacja pionowa z papy zgrzewalnej dwa razy, płytami ze sztywnej pianki polistyrenowej...)

Remont podwórka polegający na: robotach ziemnych, ułożeniu warstwy dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 25 cm, ułożeniu obrzeży...

małopolskie, Gorlice
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 3 razy

2014-10-19

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ

małopolskie, Sękowa
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 14 razy

2014-10-19

Remont drogi gminnej od drogi krajowej w km 0+450 - 0+570, 0+570 - 0+590, 0+590 - 0+900, 0+900 - 0+920, 1+000 - 1+100

Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: 1. Robót przygotowawczych, 2. Remont podbudowy, 3. Remont nawierzchni, 4. Remont poboczy

małopolskie, Nowe Brzesko
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 11 razy

2014-10-17

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej

Budowa 5 przepompowni ścieków w tym: 4 przepompownie sieciowe PI-bloki, P-14,P-15,P-16 oraz 1 przepompownię przydomową Pd,

małopolskie, Bobowa
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 10 razy

2014-10-17

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej

małopolskie, Tarnowiec
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 16 razy

2014-10-17

Budowa kanalizacji sanitarnej

małopolskie, Zgłobice
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 3 razy

2014-10-17

Budowa szlaku pieszego wraz z montażem małej architektury - Etap I, od km 10+015 do km 10+ 545 obejmująca następujący rodzaj prac: roboty ziemne, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami

wykonanie podbudowy szklaku z kruszyw łamanych, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni szlaku grysem kamiennym, dostawa oraz montaż małej architektury

małopolskie, Iwkowa
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 15 razy

2014-10-17

REMONT DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+180

Celem odbudowy jest umożliwienie lepszego połączenia komunikacyjnego mieszkańców wsi Radgoszcz, oraz umożliwienie dojazdu do pól i posesji prywatnych

małopolskie, Radgoszcz
Składanie ofert do: 2014-10-30
czytano: 3 razy

2014-10-17

REMONT DROGI GMINNEJ

małopolskie, Radgoszcz
Składanie ofert do: 2014-10-30
czytano: 9 razy

2014-10-17

REMONT DROGI na odc. 1920 m: roboty rozbiórkowe - przepusty rurowe, wykonanie odwodnienia, podbudowy i nawierzchni

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem,...

małopolskie, Mszana Dolna
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 14 razy

2014-10-17

Malowanie i uzupełnienie instalacji elektrycznej w pokojach biurowych, w budynku

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich ścian i sufitów; - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami i progami farbą...

małopolskie, Nowy Sącz
Składanie ofert do: 2014-10-30
czytano: 19 razy

2014-10-17

Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych,powiatowych i krajowych na terenie Miasta

1.odnowienie uszkodzonego znaku drogowego, 2.poprawienie przekrzywionego znaku drogowego, 3.prostowanie skrzywionego słupka, 4.obsadzenie stalowego słupka...

małopolskie, Nowy Sącz
Składanie ofert do: 2014-10-31
czytano: 10 razy

2014-10-17

Remont drogi i chodnika : wymiana krawężników i nawierzchni chodnika, wzmocnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 461 m2

. W zakres prac wchodzi: wymiana krawężników i nawierzchni chodnika, wzmocnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 461 m2

małopolskie, Bochnia
Składanie ofert do: 2014-10-30
czytano: 12 razy

2014-10-16

Wykonanie remontu kominów na budynkach służbowych

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2014-10-22
czytano: 18 razy

2014-10-16

Wykonanie drewutni na miejscach biwakowych

małopolskie, Niedźwiedź
Składanie ofert do: 2014-10-23
czytano: 11 razy

2014-10-16

Przebudowa sieci gazowej n/c na s/c z przyłączami

małopolskie, Wojnicz
Składanie ofert do: 2014-10-30
czytano: 11 razy

2014-10-16

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie -472 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV o łącznej długości około 12 000 mb - zgodnie z obowiązującymi normami, wraz z montażem studzienek rewizyjno-rozdzielczych

około 3 sztuk przydomowych przepompowni ścieków surowych oraz odtworzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót wraz z robotami towarzyszącymi. W...

małopolskie, Wieliczka
Składanie ofert do: 2014-10-30
czytano: 18 razy

2014-10-16

Wyposażenie istniejących stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w telemechanikę

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2014-10-28
czytano: 8 razy

2014-10-16

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie

małopolskie, Niepołomice
Składanie ofert do: 2014-10-30
czytano: 13 razy

2014-10-16

Realizacja prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V gr.przyłącz.

małopolskie, Nowy Sącz
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 22 razy

2014-10-16

Realizacja prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V gr. przyłączen.

małopolskie, Nowy Sącz
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 16 razy

2014-10-16

Realizacja prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej

małopolskie, Limanowa
Składanie ofert do: 2014-11-03
czytano: 9 razy

© eurobudowa.pl 2004-2014

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.