Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne - Zakliczyn

Znaleziono 130 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2015-03-04

Zlecę wykonanie ok 230 m ogrodzenia panelowego

małopolskie, Lipnica Murowana
Składanie ofert do: 2015-03-11
czytano: 10 razy

2015-03-04

Malowanie sali lekcyjnej wraz z wymianą podłogi, malowanie łazienki na parterze budynku

małopolskie, Nowy Sącz
Składanie ofert do: 2015-03-10
czytano: 9 razy

2015-03-04

Montaż układów klimatyzacji w pomieszczeniach

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2015-03-20
czytano: 17 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2015-03-04

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 8 cm w ilości 1.980 m2

wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi w ilości 32,4 m2 - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości 810 m2 - podbudowa z...

małopolskie, Tuchów
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 18 razy

2015-03-04

Adaptacja pomieszczenia na potrzeby FUP

podkarpackie, Dębica
Składanie ofert do: 2015-03-16
czytano: 18 razy

2015-03-04

Budowa kanalizacji sanitarnej

małopolskie, Dobczyce
Składanie ofert do: 2015-04-14
czytano: 13 razy

2015-03-04

Likwidacja ZZU i remont nadziemnego przekroczenia jaru na gazociągu DN 500

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 13 razy

2015-03-04

Dostawa armatury różnej

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2015-03-12
czytano: 16 razy

2015-03-04

Montaż węzłów cieplnych

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 13 razy

2015-03-04

Przebudowa dróg powiatowych

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 11 690 m2

świętokrzyskie, Kazimierza Wielka
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 10 razy

2015-03-04

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej w km 0+150 - 0+300, obejmuje: stabilizację skarpy poprzez wykonanie konstrukcji oporowej w postaci ściany żelbetowej

ymianę nawierzchni i podbudowy części drogi zniszczonej przez osuwisko z wykonaniem poboczy od strony skarpy oraz wykonaniem ograniczenia barierą...

małopolskie, Stary Sącz
Składanie ofert do: 2015-03-20
czytano: 21 razy

2015-03-04

Remont Dróg gminnych w kilometrażu 0+000 - 0+618, 0+009 - 0+660, 0+248 - 0+600, 0+000 - 0+387, 0+010 - 0+477, obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej

wraz z robotami towarzyszącymi tj. frezowaniem zniszczonej nawierzchni, oczyszczeniem i umocnieniem rowów, uformowaniem i umocnieniem kruszywem poboczy...

małopolskie, Kłaj
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 14 razy

2015-03-04

Przebudowa, rozbudowa, remont i wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego i poziomego oraz budowa sygnalizacji świetlnej i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, na odcinkach dróg o łącznej długości 7 520 m

Rozbudowa drogi powiatowej, polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odc. dł. 500 mb; remont drogi powiatowej wraz z kompleksowym oznakowaniem i...

małopolskie, Wieliczka
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 13 razy

2015-03-04

Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej - sufity - 152,27 m2; schody żelbetowe - 10,48 m2; tynki wewnętrzne

posadzka z płytek gresowych polerowanych 60 x 60cm układanych na klej biały do gresu - w karo - 166,05 m2; stolarka okienna i drzwiowa; trzykrotne...

świętokrzyskie, Bejsce
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 23 razy

2015-03-04

Konserwacja oświetlenia ulicznego: - wymiana uszkodzonych elementów układów zasilania i sterowania - wymiana uszkodzonych i połamanych słupów...

wymiana uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarni, opraw oświetleniowych, źródeł światła

podkarpackie, Dębica
Składanie ofert do: 2015-03-09
czytano: 11 razy

2015-03-03

Budowa budynku centrum społeczno-kulturalnego wraz z biblioteką oraz adaptacja i przebudowa budynku

wykonanie przyłączy wod-kan, gaz, kan. deszczowa, energia oraz sieci hydrantowej zewnętrznej wykonanie aktualizacji wszystkich warunków i uzgodnień oraz...

małopolskie, Wieliczka
Składanie ofert do: 2015-03-16
czytano: 11 razy

2015-03-03

Modernizacja systemu ochrony katodowej gazociągu w/c DN 150/100

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 10 razy

2015-03-03

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu o łącznej długości 2 861 mb poprzez: przebudowę odcinka drogi powiatowej w km 0+630 - 1+245, przebudowę i remont drogi powiatowej w km 0+012-1+553

oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, przebudowę drogi powiatowej w km 2+055 - 2+760

małopolskie, Gorlice
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 4 razy

2015-03-03

Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-1+588: mechaniczne usunięcie pni drzew, profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwy konstrukcyjne podbudowy z kruszyw naturalnych i kruszyw łamanych

wykonanie drenażu odsączającego i odwonienia liniowego, wykonanie chodnika dla pieszych wraz z jego podbudową, zabezpieczenie wlotów i wylotów z...

podkarpackie, Wielopole Skrzyńskie
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 23 razy

2015-03-03

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nn

świętokrzyskie, Kraśniów
Składanie ofert do: 2015-03-09
czytano: 7 razy

2015-03-03

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska
Składanie ofert do: 2015-03-06
czytano: 18 razy

2015-03-03

Remont drogi gminnej w km od 0+000 do 0+380, od 0+430 do 1+254; w km od 0+025 do 0+272, od 0+410 do 0+613, od 1+390 do 1+502, od 1+572 do 1+602, od 1+850 do 2+231 wraz z remontem przepustu

Remont drogi gminnej w km od 0+000 do 0+390, od 0+440 do 0+655 wraz z remontem przepustu w km 0+090

małopolskie, Rytro
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 9 razy

2015-03-03

Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną - boisko do piłki nożnej - nawierzchnia ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa

Pas nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenie boisk z siatki na słupkach stalowych, zamknięte od dołu pasem z prefabrykowanych betonowych elementów...

małopolskie, Radgoszcz
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 25 razy

2015-03-03

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska
Składanie ofert do: 2015-03-06
czytano: 11 razy

2015-03-03

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

podkarpackie, Brzostek
Składanie ofert do: 2015-03-10
czytano: 20 razy

2015-03-03

Dostawa materiałów drogowych w 2015 roku w postaci klińca 4 - 31,5 mm w ilości około 500 Mg

podkarpackie, Wielopole Skrzyńskie
Składanie ofert do: 2015-03-09
czytano: 15 razy

2015-03-03

Remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych przy użyciu remonterów

uzupełnienie ubytków z zastosowaniem mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco, odnowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy wiążącej i...

małopolskie, Stary Sącz
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 13 razy

2015-03-03

Odbudowa dróg gminnych w km 0+000 - 0+500, w km 0+200 - 0+750, w km 0+000 - 0+550, w km 1+580 - 2+300 oraz w km 0+800 - 1+300 - łączna długość odbudowywanych odcinków dróg wynosi 2 820 m

roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, warstwa dolna i górna podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnie z...

małopolskie, Rzepiennik Strzyżewski
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 15 razy

2015-03-03

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

małopolskie, Ciężkowice
Składanie ofert do: 2015-03-16
czytano: 28 razy

2015-03-02

Ocieplenie starego domu z lat 30 po powodzi

małopolskie, Muszyna
Składanie ofert do: 2015-04-01
czytano: 18 razy

2015-03-02

Przebudowa drogi gminnej -podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - śr. gr. 30 cm

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm, ­ warstwy wiążąco-profilowej z mieszanek min.-bitumicznych grysowo-żwirowych -...

podkarpackie, Żyraków
Składanie ofert do: 2015-03-16
czytano: 20 razy

2015-03-02

Asfaltowanie dróg gminnych - zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego

wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym...

małopolskie, Zakliczyn
Składanie ofert do: 2015-03-16
czytano: 12 razy

© eurobudowa.pl 2004-2015

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Ominęły Cię cenne zlecenia?
Zapisz się na nasze powiadomienia mailowe, będziesz na bieżąco!

przetargi • zlecenia prywatne • zapytania o cenę • konkursy ofert
Nowość!
Wybierz dowolny promień wokół Twojego miasta!
Polityka PrywatnościMY TEŻ NIE LUBIMY SPAMU. NIE WYSYŁAMY ŻADNYCH REKLAM.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.